Предупредителни пътни знаци за опасност - група „А"

Чл. 42 (1) Предупредителните пътни знаци за опасност имат формата на равностранен триъгълник, една от страните на който е разположена хоризонтално, а срещуположният й връх - вертикално над нея. Знаците имат бял фон, червена гранична ивица и символи в черен цвят. Различно оформление имат пътни знаци: А24, А34.1, А34.2, А35.1, А35.2 и А35.3

(2) Предупредителните пътни знаци за опасност имат следните изображения и наименования:

А1 „Опасен завой надясно" 

А2 „Опасен завой наляво" 

АЗ „Последователни опасни завои първият от които е надясно" 

А4 „Последователни опасни завои първият от които е наляво" 

А5 „Стръмен наклон при спускане" 

А6 „Стръмен наклон при изкачване"

А7 „Платно за движение, стеснено от двете страни"

А8 „Платно за движение, стеснено отдясно"

А9 „Платно за движение стеснено отляво" 

А10 „Подвижен мост или ферибот"

А11 „Пътят води до кей или бряг" 

А12 „Неравности по платното за движение"

А13 „Изкуствени неравности по платното за движение"

А14 „Опасен пътен банкет"

А15 „Опасност от хлъзгане"

А16 „Възможно е изхвърляне на малки камъни"

А17 „Опасност от срутване или наличие на паднали камъни"

А18 „Пешеходна пътека" 

А19 „Деца"

А20 „Велосипедисти"

А21 „Възможна е поява на домашни животни"

А22 „Възможна е поява на диви животни" 

А23 „Участък от пътя в ремонт" 

А24 „Светофар"

А25 „Кръстовище на равнозначни пътища"

А26 „Кръстовище с път без предимство" 

А27 „Кръстовище с път без предимство отдясно"

А28 „Кръстовище с път без предимство отляво"

А29 „Кръстовище с кръгово движение"

АЗ0 „Двупосочно движение" 

А31 „Пресичане на трамвайна линия" 

А32 „Железопътен прелез с бариери" 

АЗЗ „Железопътен прелез без бариери" 

А34.1 „Железопътен прелез с един коловоз"

А34.2 „Железопътен прелез с два и повече коловоза" 

А35.1 „Бализ"

А35.2 „Бализ"

А35.3 „Бализ"

А36 "Възможно е ниско прелитане на самолети"

А37 „Възможна е поява на силен страничен вятър" 

А38 „Тунел"

АЗ9 „Внимание! Други опасности"

(3) Символът в пътен знак А24 се състои от 3 кръга с червен, жълт и зелен цвят, разположени един под друг.;

(4) Пътни знаци А35.1, А35.2 и А35.3 имат форма на правоъгълник, на който дългата страна е разположена вертикално, с бял фон, с черна гранична линия и съответно с три, две и една червени наклонени ленти, насочени към платното за движение.

Чл. 43 (1) Пътен знак А15, поставен с допълнителна табела Т14, предупреждава за опасност от хлъзгане поради овлажняване или заледяване на платното за движение в резултат на специфични атмосферни условия.

(2) Пътен знак А18 предупреждава за сигнализирана с пътен знак Д 17 пешеходна пътека.

(3) Пътен знак А19 предупреждава за опасност от внезапна поява на деца на платното за движение.

(4) Пътен знак АЗО се поставя пред пътен участък, където от пътно платно с еднопосочно движение се преминава в пътно платно с двупосочно движение. Когато платно за еднопосочно движение с дължина, по-голяма от 500 м, се използва временно за двупосочно движение, знакът се повтаря на интервали не по-големи от 500 м.

(5) Пътен знак А31 се поставя на път, който се пресича с трамвайна линия.

(6) Пътен знак А39 се използва за сигнализиране на опасности, за които не са предвидени пътни знаци. Той се използва и за предупреждение за приближаване към железопътен прелез, където движението на влакови композиции се извършва с много ниска скорост. В този случай, когато през прелеза преминава влак, пътното движение се регулира със сигнали, подавани от железопътен служител, придружаващ влака.

Чл. 44 (1) Извън населените места предупредителните пътни знаци за опасност се поставят на разстояние от 100 до 150 метра преди началото на опасния участък, а в населени места - на разстояние от 50 до 100 метра. При необходимост знаците се поставят на друго разстояние, което се указва с допълнителна табела Т1. При необходимост от предупреждаване за опасност по дълъг пътен участък разстоянието до края на участъка се означава с допълнителна табела Т2.

(2) Извън населени места пътни знаци А11 и А19 задължително се повтарят на разстояние не по-малко от 50 метра преди опасността.

(3) Пътни знаци А26, А27 и А28 се поставят само извън населени места, когато на пресичаните пътища са поставени пътни знаци Б1 или тези пътища са без настилка.

(4) Пътни знаци А34.1 и А34.2 се поставят непосредствено пред железопътен прелез.

(5) Пътни знаци А35.1, А35.2 и А35.3 указват разстоянието от мястото, където са поставени, до железопътен прелез, подвижен мост или ферибот и се поставят както следва: А35.1 - на 240 м, А35.2 - на 160 метра и А35.3 - на 80 метра преди опасността. Над пътен знак А35.1 в зависимост от естеството на опасността задължително се поставят пътни знаци А10, А11 и А32 или АЗЗ.

(6) Предупредителните пътни знаци за опасност се повтарят при необходимост.

към началото