Пътни знаци, даващи допълнителна информация - група „Е"

Чл. 56 (1) Пътните знаци, даващи допълнителна информация, имат формата на правоъгълник със зелен фон за автомагистрали и със син - за пътищата в населени и извън населени места, и бяло поле, в което се изобразяват съответните символи и/или надписи в черен цвят. С бели надписи и символи в долния край на знаците може да се укаже разстояние, посока, време и др. Различно оформление имат пътни знаци Е1, Е2, Е7.2, Е20, Е22 и Е23.

(2) Пътните знаци, даващи допълнителна информация, имат следните наименования и изображения:

Е1 „Медицински пункт"

Е2 „Болница със звено за спешна медицинска помощ"

ЕЗ „Полиция"

Е4 „Телефон"

Е5 “Автосервиз"

Е6 „Автомивка"

Е7.1 „Бензиностанция"

Е7.2 „Бензиностанция, която предлага и безоловен бензин"

Е8 „Информационно бюро за туристи"

Е9 „Хотел или мотел"

Е10 „Ресторант"

Е11 „Кафе"

Е12 „Къмпинг за палатки"

Е13 „Къмпинг за туристически ремаркета"

Е14 „Къмпинг за палатки и туристически ремаркета"

Е15 „Туристическа база"

Е16 „Място за отдих"

Е17 „Начало на пешеходен маршрут"

Е18 „Вода за пиене"

Е19 „Тоалетна"

Е20 „Такси"

Е21 „Пешеходен подлез или надлез"

Е22 „Максимални скорости на движение"

Е23 „Проходът е отворен или затворен за движение"

(3) Символът в пътен знак Е1 е в червен цвят.

(4) Пътен знак Е2 има син фон с бял символ, а под него - бяло поле със символ в червен цвят.

(5) Символът в пътен знак Е7.2 е в черен и зелен цвят.         

(6) Пътен знак Е20 има син фон и бял надпис. Той указва мястото, предназначено за престой на таксиметрови превозни средства.

(7) Пътен знак Е22 има син фон. В горния му край с бял цвят се поставят опознавателен знак „Република България" и надпис „BULGARIA". В трите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, чрез изображения на пътни знаци и символи се указват общите ограничения на скоростта, както следва: в горното поле - по пътищата в населени места; в средното поле - по пътищата извън населени места; в долното поле - по автомагистралите. Знакът се поставя в близост до граничните пунктове, а при необходимост - и на пътищата, които са част от международните европейски пътища.

(8) Пътен знак Е23 информира за възможностите за ползване и условията за движение по пътен участък, преминаващ през планински проход, и се поставя в началото на пътния участък, който преминава през планинския проход. Пътен знак Е23 има син фон. В горния му край се поставя надпис с бял цвят с наименованието на прохода. Надписите на табелите се повтарят на френски език, а наименованието на населеното място - с латински букви. В трите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, се поставят табели, които имат фон и съдържание както следва:

1. в поле 1 при отворен проход - табела със зелен фон и надпис „ОТВОРЕН", а при затворен проход - с червен фон и надпис „ЗАТВОРЕН", като надписите са в бял цвят;

2. в поле 2 при отворен проход - табела с бял фон и в зависимост от състоянието на пътя - без надпис или с изображението на пътен знак Г19, а при затворен проход - табелата е с бял фон, върху която може да има надпис с черен цвят „ПЪТЯТ Е ОТВОРЕН ДО";

3. в поле 3 при отворен проход - табела с бял фон без надпис, а при затворен проход - табела с бял фон, върху която може да има надпис в черен цвят с наименованието на населеното място, до където е възможно ползването на пътя.

към началото