Листовка No. 10
Въпрос No. 30


Как ще постъпите, ако при движение през нощта престанат да светят късите светлини на автомобила?
Листовка No. 10
Въпрос No. 29


За да участва в движението, МПС задължително трябва да бъде:
Листовка No. 10
Въпрос No. 28


Задължен ли е водачът да уведоми собственика на имуществото, което е повредил при ПТП?
Листовка No. 10
Въпрос No. 27


Какво наказание се налага на водач, отказал да предаде документите си на органите за контрол?
Листовка No. 10
Въпрос No. 26


Автомобилният път е предназначен за движение :
Листовка No. 10
Въпрос No. 25


В населено място кога е разрешено да се използва звуков сигнал?
Листовка No. 10
Въпрос No. 24


При теглене с твърда връзка тегленото превозно средство може ли да бъде с неизправна спирачна уредба?
Листовка No. 10
Въпрос No. 23


В населено място МПС се спира за престой или за паркиране:
Листовка No. 10
Въпрос No. 22


Сигналът за извършване на маневра се подава:
Листовка No. 10
Въпрос No. 21


Завиването в обратна посока при движение по автомагистрала е:
Листовка No. 10
Въпрос No. 20


При тази ситуация трябва:
Листовка No. 10
Въпрос No. 19


След като изпреваря синия автомобил, ще продължа да се движа в средната лента :
Листовка No. 10
Въпрос No. 18


При тази ситуация :
Листовка No. 10
Въпрос No. 17


При тази ситуация районът на спирката, започващ от пътния знак, е с дължина :
Листовка No. 10
Въпрос No. 16


При тази ситуация, за да осигуря безопасността на децата, е достатъчно само да намаля скоростта:
Листовка No. 10
Въпрос No. 15


При тази ситуация разрешено ли е да продължите изпреварването?
Листовка No. 10
Въпрос No. 14


При тази ситуация :
Листовка No. 10
Въпрос No. 13


Светещата бяла стрелка на срещуположния ъгъл на кръстовището означава, че :
Листовка No. 10
Въпрос No. 12


При този пътен знак :
Листовка No. 10
Въпрос No. 11


При тази ситуация синият автомобил е с предимство :
Листовка No. 10
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да извършите указаната със стрелка маневра?
Листовка No. 10
Въпрос No. 9


При преминаване през локви по платното за движение водачът е длъжен:
Листовка No. 10
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на мотоциклет при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 10
Въпрос No. 7


Когато пътепоказателите са повредени, преди заобикаляне от ляво, ще сигнализирам:
Листовка No. 10
Въпрос No. 6


За кои участници в движението са задължителни сигналите за спиране, подавани от застаналия на прелеза железопътен служеител?
Листовка No. 10
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 10
Въпрос No. 4


При този немигащ сигнал на светофара навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 10
Въпрос No. 3


Кой от знаците не забранява влизането на автомобили?
Листовка No. 10
Въпрос No. 2


Забраната, въведена с този пътен знак с допълнителна табела, отнася ли се за водачите на автобуси?
Листовка No. 10
Въпрос No. 1


Разрешено ли е влизането след този знак на автомобил, теглещ едноосно ремарке?


източник http://www.bgpal.com/