Листовка No. 14
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите е разрешено да продължите движението до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 14
Въпрос No. 29


Разрешено ли е да превозвате пътници в туристическо ремарке?
Листовка No. 14
Въпрос No. 28


Има ли лекарства, след приемането на които е забранено управлението на МПС :
Листовка No. 14
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който отстъпва управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление?
Листовка No. 14
Въпрос No. 26


Разрешено ли е на водач с права за управление на МПС от категория 'В' да управлява мотопед:
Листовка No. 14
Въпрос No. 25


Когато потегля и се включва в движението от лявата част на пътя, водачът на двуколесното ППС сигнализира чрез:
Листовка No. 14
Въпрос No. 24


Когато през деня теглите повредено МПС, кой от изброените начини е най-ефикасен за неговото обозначение?
Листовка No. 14
Въпрос No. 23


Престоят и паркирането са разрешени на разстояние от кръстовището не по-малко от:
Листовка No. 14
Въпрос No. 22


При извършване на маневра водачът на ППС сигнализира за нея, защото:
Листовка No. 14
Въпрос No. 21


Движението в лентата за принудително спиране по автомагистрала е:
Листовка No. 14
Въпрос No. 20


Има ли опасност при тази ситуация, когато детето е на тротоара?
Листовка No. 14
Въпрос No. 19


Кой от автомобилите се движи неправилно по пътното платно?
Листовка No. 14
Въпрос No. 18


При тази ситуация преминавам с предимство преди трамвая :
Листовка No. 14
Въпрос No. 17


При тази ситуация, настигайки спиращият на спирката трамвай, трябва :
Листовка No. 14
Въпрос No. 16


Кое от изброените действия на водача е най-опасно при преминаването покрай децата?
Листовка No. 14
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?
Листовка No. 14
Въпрос No. 14


При тази ситуация :
Листовка No. 14
Въпрос No. 13


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете трамвая?
Листовка No. 14
Въпрос No. 12


При тази ситуация кой от автомобилите трябва да пропуснете :
Листовка No. 14
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 14
Въпрос No. 10


При тази ситуация:
Листовка No. 14
Въпрос No. 9


Когато няма други ограничения, водачът на товарен автомобил с допустима максимална маса 3 т, при движение извън населено място, не трябва да превишава:
Листовка No. 14
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'В' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 14
Въпрос No. 7


Знакът забранява на водачите на товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т да изпреварват:
Листовка No. 14
Въпрос No. 6


Задължително ли е спирането пред жп прелез, когато той е без бариери и без съоръжения за подаване на звуков и светлинен сигнал?
Листовка No. 14
Въпрос No. 5


При този сигнал на регулировчика преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 14
Въпрос No. 4


Значението на този немигащ сигнал на светофара е:
Листовка No. 14
Въпрос No. 3


На кой от знаците значението е 'Пропусни движещите се по пътя с предимство!'?
Листовка No. 14
Въпрос No. 2


Този пътен знак с допълнителна табела, означава че:
Листовка No. 14
Въпрос No. 1


Забраната за влизане след знака се отнася:


източник http://www.bgpal.com/