Листовка No. 16
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 16
Въпрос No. 29


Задължение на водача е превозваният товар да бъде:
Листовка No. 16
Въпрос No. 28


Какво ще направите, когато след продължително управление се чувствате уморен и усещате, че заспивате на волана?
Листовка No. 16
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който при изпреварване принуждава изпреварваното ППС да промени посоката си на движение?
Листовка No. 16
Въпрос No. 26


На кръстовище пешеходни пътеки са:
Листовка No. 16
Въпрос No. 25


При изпреварването на кое от изброените ППС трябва да осигурим по-голяма странична дистанция?
Листовка No. 16
Въпрос No. 24


Каква трябва да бъде дължината на гъвкавата връзка (въже, верига) при теглене на повредено МПС?
Листовка No. 16
Въпрос No. 23


На еднопосочен път в населено място паркирането от лявата страна е:
Листовка No. 16
Въпрос No. 22


Преди да се включи в движението, водачът на ППС е длъжен:
Листовка No. 16
Въпрос No. 21


На кои от посочените МПС е забранено движението по автомагистрала?
Листовка No. 16
Въпрос No. 20


При тази ситуация задължени ли сте да се съобразявате с поведението на пешеходците?
Листовка No. 16
Въпрос No. 19


Разположението на автомобила върху платното за движение е :
Листовка No. 16
Въпрос No. 18


Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?
Листовка No. 16
Въпрос No. 17


При тази ситуация,след като няма слизащи и качващи се пътници, задължени ли сте да спрете?
Листовка No. 16
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 16
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 16
Въпрос No. 14


При тази ситуация не съм задължен да пропусна пешеходеца:
Листовка No. 16
Въпрос No. 13


При тази ситуация с предимство е водачът на :
Листовка No. 16
Въпрос No. 12


Как трябва да постъпите при този знак?
Листовка No. 16
Въпрос No. 11


При тази ситуация преминавам едновременно с червения автомобил, и не съм задължен да пропусна синия автомобил :
Листовка No. 16
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да изпреварите лекия автомобил?
Листовка No. 16
Въпрос No. 9


Как ще постъпите, когато поради движение с ниска скорост причинявате образуване на колона от ППС?
Листовка No. 16
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 16
Въпрос No. 7


Този знак забранява изпреварването:
Листовка No. 16
Въпрос No. 6


Как ще сигнализирате през деня, за да спрете влака, когато автомобилът, който управлявате, поради повреда остане върху релсите?
Листовка No. 16
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 16
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че:
Листовка No. 16
Въпрос No. 3


Кой знак означава 'Край на пътя с предимство'?
Листовка No. 16
Въпрос No. 2


С този знак се обозначава :
Листовка No. 16
Въпрос No. 1


Този знак означава:


източник http://www.bgpal.com/