Листовка No. 17
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите е разрешено да продължите движението до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 17
Въпрос No. 29


На кое от посочените изисквания трябва да отговаря превозваният товар?
Листовка No. 17
Въпрос No. 28


Как ще постъпите, ако приемате лекарство, за което не знаете дали е съвместимо с управлението на МПС?
Листовка No. 17
Въпрос No. 27


Водач, който наруши правилата за използване на светлините при движение на МПС, се наказва:
Листовка No. 17
Въпрос No. 26


При спускане по наклон честото и продължително използване на спирачките:
Листовка No. 17
Въпрос No. 25


Бавнодвижвщо се е пътно превозно средство, което не може да се движи със скорост, по-висока от:
Листовка No. 17
Въпрос No. 24


При теглене на повредено МПС с гъвкава връзка то трябва да бъде:
Листовка No. 17
Въпрос No. 23


Този знак означава :
Листовка No. 17
Въпрос No. 22


Как водачът сигнализира за намерението си да се включи в движението, когато автомобилът е с повреден пътепоказател?
Листовка No. 17
Въпрос No. 21


На автомагистрала е разрешено движението само на автомобили и мотоциклети, чиято максимална конструктивна скорост е по-голяма от:
Листовка No. 17
Въпрос No. 20


При тази ситуация достатъчно е децата да застанат в средата на улицата, за да премина безопасно зад тях:
Листовка No. 17
Въпрос No. 19


При тази ситуация навлизането в крайната лява лента е :
Листовка No. 17
Въпрос No. 18


При тази ситуация на едновременно престрояване в съседни ленти с предимство е :
Листовка No. 17
Въпрос No. 17


При тази ситуация районът на спирката, започващ от пътния знак, е с дължина :
Листовка No. 17
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 17
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 17
Въпрос No. 14


При тази ситуация не съм задължен да пропусна пешеходеца:
Листовка No. 17
Въпрос No. 13


При тази ситуация водачът на автомобила длъжен ли е да пропусне трамвая?
Листовка No. 17
Въпрос No. 12


При този пътен знак :
Листовка No. 17
Въпрос No. 11


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство :
Листовка No. 17
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да изпреварите лекия автомобил?
Листовка No. 17
Въпрос No. 9


Когато няма други ограничения, водачът на товарен автомобил с допустима максимална маса 3 т, при движение извън населено място, не трябва да превишава:
Листовка No. 17
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 17
Въпрос No. 7


Този знак забранява изпреварването:
Листовка No. 17
Въпрос No. 6


Как ще сигнализирате през нощта, за да спрете влака, когато автомобилът, който управлявате, поради повреда остане върху релсите?
Листовка No. 17
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 17
Въпрос No. 4


В кой от изброените случаи при този сигнал на светофара е забранено да навлезете в кръстовището?
Листовка No. 17
Въпрос No. 3


Кой знак указва, че пътят е без изход?
Листовка No. 17
Въпрос No. 2


Този знак:
Листовка No. 17
Въпрос No. 1


Този знак забранява влизането на:


източник http://www.bgpal.com/