Листовка No. 19
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите е забранено да продължите движението преди нейното отстраняване?
Листовка No. 19
Въпрос No. 29


Какъв е срокът, в който закупеното МПС трябва да се регистрира?
Листовка No. 19
Въпрос No. 28


Кога водачът е задължен да превози или да организира превозването до здравно заведение на пострадали при ПТП?
Листовка No. 19
Въпрос No. 27


Подлежи ли на наказание водач, който оставя или разпилява по пътя предмети?
Листовка No. 19
Въпрос No. 26


При движение в завой радиусът на завоя оказва ли влияние на устойчивостта на автомобила?
Листовка No. 19
Въпрос No. 25


Кога водачът на ППС е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека пешеходци?
Листовка No. 19
Въпрос No. 24


Разрешено ли е тегленето с твърда връзка на автомобил с повредена кормилна уредба?
Листовка No. 19
Въпрос No. 23


На път с три и повече ленти зa движение в една посока, обозначени с пътен знак, в крайната лява лента е забранено движението на :
Листовка No. 19
Въпрос No. 22


Този знак ни задължава:
Листовка No. 19
Въпрос No. 21


На кои от посочените МПС е забранено движението по автомагистрала?
Листовка No. 19
Въпрос No. 20


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 19
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е:
Листовка No. 19
Въпрос No. 18


Коя линия указва правилната траектория за движение при завиване надясно?
Листовка No. 19
Въпрос No. 17


При тази ситуация :
Листовка No. 19
Въпрос No. 16


След този знак нямам ограничение за скоростта на движение:
Листовка No. 19
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?
Листовка No. 19
Въпрос No. 14


При тази ситуация не съм задължен да пропусна пешеходеца:
Листовка No. 19
Въпрос No. 13


При тази ситуация водачът на автомобила длъжен ли е да пропусне трамвая?
Листовка No. 19
Въпрос No. 12


При тази ситуация :
Листовка No. 19
Въпрос No. 11


При тази ситуация синият автомобил е с предимство :
Листовка No. 19
Въпрос No. 10


Върху така маркираната част от пътя навлизането е:
Листовка No. 19
Въпрос No. 9


Кой от изброените фактори е с най-голямо значение за определяне на дистанцията при движение зад друго ППС?
Листовка No. 19
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 19
Въпрос No. 7


Знакът забранява на водачите на товарни автомобили с максимално допустима маса на 3.5 т да изпреварват:
Листовка No. 19
Въпрос No. 6


Разрешено ли е да пресечете с автомобил релсовия път извън прелеза, ако мястото позволява това и има видимист в двете посоки?
Листовка No. 19
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 19
Въпрос No. 4


Значението на този немигащ сигнал на светофара е:
Листовка No. 19
Въпрос No. 3


Кой от знаците не забранява влизането на автомобили?
Листовка No. 19
Въпрос No. 2


Този знак предупреждава:
Листовка No. 19
Въпрос No. 1


Този знак задължава водачите да продължат движението наляво :


източник http://www.bgpal.com/