Листовка No. 30
Въпрос No. 30


Каква е допустимата минимална дълбочина на протектория рисунък на гумите на автомобилите и мотоциклетите?
Листовка No. 30
Въпрос No. 29


Превозването на дете под 10 години на предната седалка на лек автомобил е:
Листовка No. 30
Въпрос No. 28


Какво ще направите, ако трябва да потеглите на път, но преди това сте консумирали алкохол?
Листовка No. 30
Въпрос No. 27


Водач, който наруши правилата за използване на светлините при движение на МПС, се наказва с глоба:
Листовка No. 30
Въпрос No. 26


Разрешено ли е на водач с права за управление на МПС от категория 'В' да управлява мотоциклет:
Листовка No. 30
Въпрос No. 25


Осигурява ли ви предимство сигналът, който подавате преди тръгване, за включване в движението?
Листовка No. 30
Въпрос No. 24


Разрешено ли е тегленето на мотоциклет без кош?
Листовка No. 30
Въпрос No. 23


Престоят и паркирането са разрешени на разстояние от кръстовището не по-малко от:
Листовка No. 30
Въпрос No. 22


Как водачът сигнализира за намерението си да се включи в движението, когато автомобилът е с повреден пътепоказател?
Листовка No. 30
Въпрос No. 21


Какво ще предприемете, ако при движение по автомагистрала в автомобила възникне повреда и той не може да се движи със скорост по-голяма от 50 км/ч?
Листовка No. 30
Въпрос No. 20


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 30
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е :
Листовка No. 30
Въпрос No. 18


При тази ситуация :
Листовка No. 30
Въпрос No. 17


При тази ситуация,след като няма слизащи и качващи се пътници, задължени ли сте да спрете?
Листовка No. 30
Въпрос No. 16


Кое от изброените действия на водача е най-опасно при преминаването покрай децата?
Листовка No. 30
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 30
Въпрос No. 14


При тази ситуация разрешено ли е да преминете през кръстовището, след като пропуснете синия автомобил?
Листовка No. 30
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца :
Листовка No. 30
Въпрос No. 12


При този пътен знак :
Листовка No. 30
Въпрос No. 11


При тази ситуация пропускам червения автомобил, защото :
Листовка No. 30
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да извършите указаната със стрелка маневра?
Листовка No. 30
Въпрос No. 9


Как ще постъпите, когато поради движение с ниска скорост причинявате образуване на колона от ППС?
Листовка No. 30
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 30
Въпрос No. 7


Как трябва да сигнализирате, когато при завършване на изпреварването се връщате в напуснатата лента?
Листовка No. 30
Въпрос No. 6


На железопътен прелез е забранено:
Листовка No. 30
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 30
Въпрос No. 4


При този немигащ сигнал на светофара навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 30
Въпрос No. 3


Кой знак предупреждава за опасен завой?
Листовка No. 30
Въпрос No. 2


На какво разстояние след знака когато е поставен извън населено място, се намира опасният завой?
Листовка No. 30
Въпрос No. 1


Тази допълнителна табела информира за:


източник http://www.bgpal.com/