Листовка No. 31
Въпрос No. 30


Каква е допустимата минимална дълбочина на протектория рисунък на гумите на автомобилите и мотоциклетите?
Листовка No. 31
Въпрос No. 29


Разрешено ли е да превозвате пътници в туристическо ремарке?
Листовка No. 31
Въпрос No. 28


Има ли лекарства, след приемането на които е забранено управлението на МПС :
Листовка No. 31
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който при намалена видимост поради снеговалеж се движи без включени светлини?
Листовка No. 31
Въпрос No. 26


Лицето, което бута велосипед, мотопед или мотоциклет е:
Листовка No. 31
Въпрос No. 25


При изпреварването на кое от изброените ППС трябва да осигурим по-голяма странична дистанция?
Листовка No. 31
Въпрос No. 24


При теглене през деня на повредено МПС теглещото превозно средство трябва да бъде с включени:
Листовка No. 31
Въпрос No. 23


Престоят от лявата страна на еднопосочните улици в населените места е:
Листовка No. 31
Въпрос No. 22


Този знак:
Листовка No. 31
Въпрос No. 21


На кои от посочените МПС е забранено движението по автомагистрала?
Листовка No. 31
Въпрос No. 20


При тази ситуация:
Листовка No. 31
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на червеният автомобил върху платното за движение е :
Листовка No. 31
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е водачът на :
Листовка No. 31
Въпрос No. 17


При тази ситуация районът на спирката, започващ от пътния знак, е с дължина :
Листовка No. 31
Въпрос No. 16


При тази ситуация няма ограничения и мога да увелича скоростта на движение:
Листовка No. 31
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?
Листовка No. 31
Въпрос No. 14


При тази ситуация задължен да пропусне насрещно движещото се превозно средство е водачът на:
Листовка No. 31
Въпрос No. 13


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете трамвая?
Листовка No. 31
Въпрос No. 12


При тази ситуация :
Листовка No. 31
Въпрос No. 11


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете синия автомобил?
Листовка No. 31
Въпрос No. 10


При тази ситуация:
Листовка No. 31
Въпрос No. 9


Когато няма други ограничения, водачът на товарен автомобил с допустима максимална маса 3 т, при движение извън населено място, не трябва да превишава:
Листовка No. 31
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 31
Въпрос No. 7


Когато пътепоказателите са повредени, преди заобикаляне от ляво, ще сигнализирам:
Листовка No. 31
Въпрос No. 6


Разрешено ли е преминаването през жп прелез на МПС при изключени предавки?
Листовка No. 31
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 31
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че:
Листовка No. 31
Въпрос No. 3


Кой знак предупреждава за приближаване към място, където през платното за движение преминават пешеходци?
Листовка No. 31
Въпрос No. 2


Значението на този знак е :
Листовка No. 31
Въпрос No. 1


При тази допълнителна табела забранено ли е на водачите на леки автомобили да завият надясно след знака?


източник http://www.bgpal.com/