Листовка No. 33
Въпрос No. 30


Разрешено ли е да се монтират допълнителни фарове на МПС?
Листовка No. 33
Въпрос No. 29


Кога водачът е длъжен да използва обезопасителния колан?
Листовка No. 33
Въпрос No. 28


Кога водачът е задължен да превози или да организира превозването до здравно заведение на пострадали при ПТП?
Листовка No. 33
Въпрос No. 27


Разрешено ли е, за слизане на пътник, да спрете на спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници?
Листовка No. 33
Въпрос No. 26


Пътният банкет е част от:
Листовка No. 33
Въпрос No. 25


Белият бастун, носен от пешеходец, означава, че той е:
Листовка No. 33
Въпрос No. 24


При теглене на повредено МПС с гъвкава връзка то трябва да бъде:
Листовка No. 33
Въпрос No. 23


На път с три и повече ленти зa движение в една посока, обозначени с пътен знак, в крайната лява лента е забранено движението на :
Листовка No. 33
Въпрос No. 22


Разрешено ли е движение назад при завиване в обратна посока на кръстовище?
Листовка No. 33
Въпрос No. 21


Навлизането по автомагистрала е забранено:
Листовка No. 33
Въпрос No. 20


Как трябва да постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 33
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е:
Листовка No. 33
Въпрос No. 18


При тази ситуация на едновременно престрояване в съседни ленти с предимство е :
Листовка No. 33
Въпрос No. 17


При тази ситуация, настигайки спиращият на спирката трамвай, трябва :
Листовка No. 33
Въпрос No. 16


Кое от изброените действия на водача е най-опасно при преминаването покрай децата?
Листовка No. 33
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да предприемете изпреварване на колоната от МПС при тази ситуация?
Листовка No. 33
Въпрос No. 14


При тази ситуация задължен да пропусне насрещно движещото се превозно средство е водачът на:
Листовка No. 33
Въпрос No. 13


При тази ситуация с предимство е водачът на :
Листовка No. 33
Въпрос No. 12


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 33
Въпрос No. 11


При тази ситуация пропускам червения автомобил, защото :
Листовка No. 33
Въпрос No. 10


При тази ситуация:
Листовка No. 33
Въпрос No. 9


Кой от изброените фактори е с най-голямо значение за определяне на дистанцията при движение зад друго ППС?
Листовка No. 33
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на мотоциклет при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 33
Въпрос No. 7


Този знак забранява изпреварването:
Листовка No. 33
Въпрос No. 6


Задължително ли е спирането на ППС пред жп прелеза, ако бариерите са вдигнати, но светофарът подава мигаща червена светлина?
Листовка No. 33
Въпрос No. 5


Този сигнал на регулировчика означава. че:
Листовка No. 33
Въпрос No. 4


Значението на този сигнал на светофара е:
Листовка No. 33
Въпрос No. 3


На кой от знаците значението е 'Премини, ако пътят е свободен!'?
Листовка No. 33
Въпрос No. 2


На какво разстояние след знака когато е поставен извън населено място, се намира опасният завой?
Листовка No. 33
Въпрос No. 1


В кои случаи сме задължени да спазваме забраната, въведена с този пътен знак?


източник http://www.bgpal.com/