Листовка No. 34
Въпрос No. 30


Как ще постъпите, ако при движение през нощта престанат да светят късите светлини на автомобила?
Листовка No. 34
Въпрос No. 29


На кое от посочените изисквания трябва да отговаря превозваният товар?
Листовка No. 34
Въпрос No. 28


Как ще постъпите, ако приемате лекарство, за което не знаете дали е съвместимо с управлението на МПС?
Листовка No. 34
Въпрос No. 27


Водач, който не носи със себе си необходимите документи за управление на МПС, се наказва:
Листовка No. 34
Въпрос No. 26


Разрешено ли е на водач с права за управление на МПС от категория 'В' да управлява товарен автомобил?
Листовка No. 34
Въпрос No. 25


Кога водачът на ППС е длъжен да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци?
Листовка No. 34
Въпрос No. 24


Каква трябва да бъде дължината на гъвкавата връзка (въже, верига) при теглене на повредено МПС?
Листовка No. 34
Въпрос No. 23


Този знак означава :
Листовка No. 34
Въпрос No. 22


Сигналът за извършване на маневра се подава:
Листовка No. 34
Въпрос No. 21


Разрешено ли е лентата за принудително спиране на автомагистрала да се използва за движение при теглене на повредено МПС?
Листовка No. 34
Въпрос No. 20


При тази ситуация водачът на лекия автомобил е длъжен да пропусне пешеходеца:
Листовка No. 34
Въпрос No. 19


След като изпреваря синия автомобил, ще продължа да се движа в средната лента :
Листовка No. 34
Въпрос No. 18


Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?
Листовка No. 34
Въпрос No. 17


Навлизането на пешеходците на платното за движение непосредствено пред спрелия автобус е забранено и затова не съм длъжен да намаля скоростта :
Листовка No. 34
Въпрос No. 16


След този знак нямам ограничение за скоростта на движение:
Листовка No. 34
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 34
Въпрос No. 14


При тази ситуация задължен да пропусне насрещно движещото се превозно средство е водачът на:
Листовка No. 34
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?
Листовка No. 34
Въпрос No. 12


При този пътен знак :
Листовка No. 34
Въпрос No. 11


При тази ситуация синият автомобил е с предимство :
Листовка No. 34
Въпрос No. 10


Тази маркировка сигнализира за:
Листовка No. 34
Въпрос No. 9


Разрешено ли е след този знак да се движите със скорост 40 км/ч?
Листовка No. 34
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'В' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 34
Въпрос No. 7


Кое от изброените ППС е разрешено да изпреварите след този знак:
Листовка No. 34
Въпрос No. 6


Задължително ли е спирането на ППС пред жп прелеза, когато е включена само звуковата сигнализация?
Листовка No. 34
Въпрос No. 5


При този сигнал на регулировчика преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 34
Въпрос No. 4


Значението на този немигащ сигнал на светофара е:
Листовка No. 34
Въпрос No. 3


Кой знак забранява влизането на ППС в двете посоки?
Листовка No. 34
Въпрос No. 2


В кой от изброените отговори е посочено вярно значението на пътния знак с допълнителна табела?
Листовка No. 34
Въпрос No. 1


Значението на този знак е :


източник http://www.bgpal.com/