Листовка No. 35
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?
Листовка No. 35
Въпрос No. 29


Задължение на водача е превозваният товар да бъде:
Листовка No. 35
Въпрос No. 28


Какво ще направите, когато след продължително управление се чувствате уморен и усещате, че заспивате на волана?
Листовка No. 35
Въпрос No. 27


С кое от изброените действия водачът не нарушава правилата за движение?
Листовка No. 35
Въпрос No. 26


Разрешено ли е на водач с права за управление на МПС от категория 'В' да управлява мотопед:
Листовка No. 35
Въпрос No. 25


Как трябва да постъпите, ако водач на група деца подава сигнал с показаната палка?
Листовка No. 35
Въпрос No. 24


Каква трябва да бъде дължината на твърдата връзка при теглене на повредено МПС?
Листовка No. 35
Въпрос No. 23


На двупосочен път с по една лента за движение във всяка посока превозните средства трябва да се движат :
Листовка No. 35
Въпрос No. 22


Този знак указва:
Листовка No. 35
Въпрос No. 21


Завиването в обратна посока при движение по автомагистрала е:
Листовка No. 35
Въпрос No. 20


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете червения автомобил, ако не е с включен специален светлинен и звуков сигнал?
Листовка No. 35
Въпрос No. 19


При тази ситуация навлизането в крайната лява лента е :
Листовка No. 35
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е:
Листовка No. 35
Въпрос No. 17


При тази ситуация :
Листовка No. 35
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 35
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 35
Въпрос No. 14


При тази ситуация задължен да пропусне насрещно движещото се превозно средство е водачът на:
Листовка No. 35
Въпрос No. 13


Светещата бяла стрелка на срещуположния ъгъл на кръстовището означава, че :
Листовка No. 35
Въпрос No. 12


При тази ситуация кой от автомобилите трябва да пропуснете :
Листовка No. 35
Въпрос No. 11


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 35
Въпрос No. 10


Върху така маркираната част от пътя навлизането е:
Листовка No. 35
Въпрос No. 9


При преминаване през локви по платното за движение водачът е длъжен:
Листовка No. 35
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'В' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 35
Въпрос No. 7


Знакът забранява на водачите на товарни автомобили с максимално допустима маса на 3.5 т да изпреварват:
Листовка No. 35
Въпрос No. 6


Задължително ли е спирането на ППС пред жп прелеза, ако бариерите са вдигнати, но светофарът подава мигаща червена светлина?
Листовка No. 35
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 35
Въпрос No. 4


При този немигащ сигнал на светофара навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 35
Въпрос No. 3


Кой знак забранява влизането на пътни превозни средства?
Листовка No. 35
Въпрос No. 2


Този знак задължава водачите да продължат движението наляво :
Листовка No. 35
Въпрос No. 1


Този пътен знак сигнализира, че навлизането в стеснения участък е:


източник http://www.bgpal.com/