Листовка No. 36
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване:
Листовка No. 36
Въпрос No. 29


Ако преместването на повредения автомобил извън платното за движение е невъзможно, отстраняването на повредата се извършва след:
Листовка No. 36
Въпрос No. 28


При ПТП, в което не е участвал, водачът задължен ли е да вземе мерки за безопасността на движението?
Листовка No. 36
Въпрос No. 27


Какво наказание се налага на водач, отказал да предаде документите си на органите за контрол?
Листовка No. 36
Въпрос No. 26


Тротоарът е част от :
Листовка No. 36
Въпрос No. 25


Кога в населено място е разрешено да се използва звуков сигнал?
Листовка No. 36
Въпрос No. 24


Когато през деня теглите повредено МПС, кой от изброените начини е най-ефикасен за неговото обозначение?
Листовка No. 36
Въпрос No. 23


Водачът на бавнодвижещо се ППС е длъжен :
Листовка No. 36
Въпрос No. 22


Разрешено ли е движение назад при завиване в обратна посока на път извън кръстовище?
Листовка No. 36
Въпрос No. 21


На автомагистрала с три ленти за движение в една посока, на ППС с допустима максимална маса над 3,5 т е забранено:
Листовка No. 36
Въпрос No. 20


Има ли опасност при тази ситуация, когато детето е на тротоара?
Листовка No. 36
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е:
Листовка No. 36
Въпрос No. 18


Коя линия указва правилната траектория за движение при завиване наляво?
Листовка No. 36
Въпрос No. 17


Кое от изброените действия ще предприемете при разминаване с потеглящия от спирката автобус?
Листовка No. 36
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 36
Въпрос No. 15


При тази ситуация разрешено ли е да продължите изпреварването?
Листовка No. 36
Въпрос No. 14


При тази ситуация :
Листовка No. 36
Въпрос No. 13


Светещата бяла стрелка на срещуположния ъгъл на кръстовището означава, че :
Листовка No. 36
Въпрос No. 12


При тази ситуация синият автомобил е с предимство :
Листовка No. 36
Въпрос No. 11


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство, защото завива наляво :
Листовка No. 36
Въпрос No. 10


Върху така маркираната част от пътя навлизането е:
Листовка No. 36
Въпрос No. 9


Този знак:
Листовка No. 36
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 36
Въпрос No. 7


След този знак разрешено ли е на водачите на товарни автомобили да изпреварват други автомобили?
Листовка No. 36
Въпрос No. 6


На водача е забранено да навлиза на железопътния прелез, когато:
Листовка No. 36
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика водачът на лекия автомобил да завие в обратна посока?
Листовка No. 36
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че:
Листовка No. 36
Въпрос No. 3


На кой от знаците значението е 'Пропусни движещите се по пътя с предимство!'?
Листовка No. 36
Въпрос No. 2


На какво разстояние след знака когато е поставен извън населено място, се намира опасният завой?
Листовка No. 36
Въпрос No. 1


Този знак забранява:


източник http://www.bgpal.com/