Листовка No. 37
Въпрос No. 30


Оказва ли влияние върху устойчивостта на автомобила намаленото налягане на въздуха в автомобилните гуми?
Листовка No. 37
Въпрос No. 29


Задължително изискване е превозваният товар да не закрива:
Листовка No. 37
Въпрос No. 28


Кога е разрешено поставянето на вериги на двигателните колела на автомобила?
Листовка No. 37
Въпрос No. 27


Водач, който нарушавайки правилата за предимство, създаде непосредствена опастност за движението, се наказва:
Листовка No. 37
Въпрос No. 26


Зависи ли коефициентът на сцепление от състоянието на пътната настилка?
Листовка No. 37
Въпрос No. 25


През нощта, при разминаване на неосветен път, водачът е длъжен да се движи с включени:
Листовка No. 37
Въпрос No. 24


Разрешено ли е да превозвате пътници в автомобил, когато той се използва за теглене на друг повреден автомобил?
Листовка No. 37
Въпрос No. 23


От коя страна на еднопосочен път в населено място е разрешено паркирането?
Листовка No. 37
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока на мост или надлез е:
Листовка No. 37
Въпрос No. 21


На автомагистрала, предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние от автомобила не по-малко от:
Листовка No. 37
Въпрос No. 20


При тази ситуация:
Листовка No. 37
Въпрос No. 19


При наличието на този знак :
Листовка No. 37
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 37
Въпрос No. 17


Кой от автомобилите се движи неправилно по пътното платно?
Листовка No. 37
Въпрос No. 16


Разрешено ли е след знака да се движите със скорост, по-висока от означената?
Листовка No. 37
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването на мотоцеклитиста при тази ситуация?
Листовка No. 37
Въпрос No. 14


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 37
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 37
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 37
Въпрос No. 11


При тази ситуация преминавам с предимство, защото се движа направо :
Листовка No. 37
Въпрос No. 10


При тази ситуация съм с предимство за преминаване преди червения автомобил :
Листовка No. 37
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 37
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'В' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 37
Въпрос No. 7


ППС се изпреварват само от лявата им страна:
Листовка No. 37
Въпрос No. 6


Задължен ли е водачът да изключи двигателя при принудително спиране в тунел?
Листовка No. 37
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете наляво
Листовка No. 37
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че:
Листовка No. 37
Въпрос No. 3


Кой знак ви задължава да се движите само направо след него?
Листовка No. 37
Въпрос No. 2


Задължението, въведено с този пътен знак с допълнителна табела, отнася ли се за водачите на леки автомобили?
Листовка No. 37
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава за:


източник http://www.bgpal.com/