Листовка No. 38
Въпрос No. 30


Какво ще направите, ако по време на движение при натискане спирачният педал 'потъне' и спирачките не се задействат?
Листовка No. 38
Въпрос No. 29


В кой от посочените случаи безопасността на движението изисква превозваният товар да бъде задължително покрит?
Листовка No. 38
Въпрос No. 28


'Мотопедът' е дву- или триколесно ППС, което има ддвигател с работен обем до 50 куб. см:
Листовка No. 38
Въпрос No. 27


Водач, който превиши разрешената скорост и с това създаде непосредствена опастност за движението, се наказва:
Листовка No. 38
Въпрос No. 26


Как се променя дължината на спирачния път при мокра настилка в сравнение със суха, когато гумите са износени?
Листовка No. 38
Въпрос No. 25


Превключването от дълги на къси светлини преди разминаване през нощта се извършва задължително, когато разстоянието между двата автомобила е не по малко от:
Листовка No. 38
Въпрос No. 24


Как трябва да бъде обозначен тегличът, използван при теглене на МПС?
Листовка No. 38
Въпрос No. 23


Къде по пътищата извън населените места е разрешено паркирането?
Листовка No. 38
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока е забранено:
Листовка No. 38
Въпрос No. 21


Движението назад по автомагистрала е:
Листовка No. 38
Въпрос No. 20


При тази ситуация:
Листовка No. 38
Въпрос No. 19


Разположението на автомобила върху платното за движение е :
Листовка No. 38
Въпрос No. 18


Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?
Листовка No. 38
Въпрос No. 17


При тази ситуация, ако лекият автомобил се движи бавно, разрешено ли е да използвате за движение лентата за принудително спиране?
Листовка No. 38
Въпрос No. 16


Разрешено ли е след знака да се движите със скорост по-ниска от означената?
Листовка No. 38
Въпрос No. 15


Длъжни ли сте при тази ситуация да сигнализирате с ляв пътепоказател, че започвате изпреварването?
Листовка No. 38
Въпрос No. 14


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 38
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 38
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 38
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да премина след
Листовка No. 38
Въпрос No. 10


При тази ситуация съм с предимство за преминаване преди червения автомобил :
Листовка No. 38
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 38
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'В+Е' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 38
Въпрос No. 7


Длъжен ли е водачът на изпреварваното ППС да не увеличава скоростта?
Листовка No. 38
Въпрос No. 6


На път с голям надлъжен наклон, когато разминаването е невъзможно и редът за преминаване не е уреден с пътни знаци, предимство има ППС, което:
Листовка No. 38
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете надясно?
Листовка No. 38
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 38
Въпрос No. 3


Кой знак сигнализира за конкретна забрана?
Листовка No. 38
Въпрос No. 2


Този знак с допълнителна табела:
Листовка No. 38
Въпрос No. 1


Този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/