Листовка No. 40
Въпрос No. 30


Коя от изброените неизправности води до пропадане на спирачния педал?
Листовка No. 40
Въпрос No. 29


При спиране за проверка от контролен орган, ако няма други указания, водачът трябва:
Листовка No. 40
Въпрос No. 28


'Мотопедът' е дву- или триколесно ППС, което има ддвигател с работен обем до 50 куб. см:
Листовка No. 40
Въпрос No. 27


Водач, който откаже да му бъде извършена проверка за алкохол, се наказва:
Листовка No. 40
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за кръстовище, на което:
Листовка No. 40
Въпрос No. 25


На кои колела на автомобила ще поставите при необходимост веригите за сняг?
Листовка No. 40
Въпрос No. 24


Тегленето е забранено:
Листовка No. 40
Въпрос No. 23


На път извън населено място, където пътният банкет е с недостатъчна широчина, спирането за престой е:
Листовка No. 40
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока е забранено, когато видимостта е намалена под:
Листовка No. 40
Въпрос No. 21


Лентата за принудително спиране на автомагистрала е разрешено да се използва за:
Листовка No. 40
Въпрос No. 20


Кой автомобил е спрян правилно за престой?
Листовка No. 40
Въпрос No. 19


При тази ситуация кой от автомобилите се движи правилно по пътното платно?
Листовка No. 40
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 40
Въпрос No. 17


При тази ситуация :
Листовка No. 40
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 40
Въпрос No. 15


При тази ситуация трябва да прекратя изпреварването:
Листовка No. 40
Въпрос No. 14


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 40
Въпрос No. 13


При тази ситуация с предимство е:
Листовка No. 40
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 40
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да пропусна само лекия автомобил :
Листовка No. 40
Въпрос No. 10


При тази ситуация трябва да пропусна товарния автомобил, защото се движи направо :
Листовка No. 40
Въпрос No. 9


Какво влияние оказва върху спирачния път блокирането на колелата на лекия автомобил при спиране?
Листовка No. 40
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 40
Въпрос No. 7


На кое от изброените места изпреварването е забранено?
Листовка No. 40
Въпрос No. 6


Когато, на път с голям надлъжен наклон, за разминаването на лек с товарен автомобил е необходимо да се използва маневрата 'движение назад', тя се извършва от:
Листовка No. 40
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 40
Въпрос No. 4


Жълтата мигаща светлина:
Листовка No. 40
Въпрос No. 3


Коя от допълнителните табели указва посока към обект и разстояние до него?
Листовка No. 40
Въпрос No. 2


Знакът с допълнителна табела сигнализира:
Листовка No. 40
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава водачите, че:


източник http://www.bgpal.com/