Листовка No. 41
Въпрос No. 30


'Потъването' на спирачния педал означава, че:
Листовка No. 41
Въпрос No. 29


Какви са задълженията на водача, ако по време на движение товарът, който превозва, или част от него, падне на пътя?
Листовка No. 41
Въпрос No. 28


Разрешено ли е движението на състав от ППС, когато ремаркето е с неизправна спирачна уредба?
Листовка No. 41
Въпрос No. 27


В кой от изброените случаи контролните органи временно отнемат свидетелството за управление на МПС?
Листовка No. 41
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за:
Листовка No. 41
Въпрос No. 25


През нощта движението зад друго МПС на разстояние по-малко от 50 м се извършва с включени:
Листовка No. 41
Въпрос No. 24


Разрешено ли е теглене на повреден автомобил с гъвкава връзка, когато пътят е хлъзгав?
Листовка No. 41
Въпрос No. 23


На кое от изброените места е забранен престоят на ППС?
Листовка No. 41
Въпрос No. 22


В кой от изброените случаи е забранено завиване в обратна посока?
Листовка No. 41
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 41
Въпрос No. 20


Кой автомобил е спрян неправилно за престой?
Листовка No. 41
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на червения автомобил върху платното за движение е :
Листовка No. 41
Въпрос No. 18


При тази ситуация :
Листовка No. 41
Въпрос No. 17


При тази ситуация, преминавайки покрай спрелия на спирката тролейбус :
Листовка No. 41
Въпрос No. 16


При тази ситуация, за да осигуря безопасността на децата, е достатъчно само да намаля скоростта:
Листовка No. 41
Въпрос No. 15


При тази ситуация :
Листовка No. 41
Въпрос No. 14


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 41
Въпрос No. 13


Ще извърши ли нарушение водачът, ако при тази ситуация завие в обратна посока от пътната лента, предназначена за завиване наляво?
Листовка No. 41
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 41
Въпрос No. 11


При тази ситуация съм с предимство пред двата автомобила :
Листовка No. 41
Въпрос No. 10


При тази ситуация с предимство ли сте пред трамвая, който завива?
Листовка No. 41
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 41
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С+Е' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 41
Въпрос No. 7


Изпреварването е забранено:
Листовка No. 41
Въпрос No. 6


Когато при голям надлъжен наклон за разминаване на товарен автомобил с автобус е необходимо да се използва маневрата 'движение назад', тя се извършва от:
Листовка No. 41
Въпрос No. 5


Значението на този сигнал на регулировчика е:
Листовка No. 41
Въпрос No. 4


При несъответстие между предписанията на пътните знаци и маркировката на пътя водачите са длъжни да се съобразявят:
Листовка No. 41
Въпрос No. 3


Кой знак предупреждава за изкуствени неравности по платното за движение?
Листовка No. 41
Въпрос No. 2


Знакът с допълнителна табела сигнализира:
Листовка No. 41
Въпрос No. 1


За кое от изброените обстоятелства предупреждава този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/