Листовка No. 42
Въпрос No. 30


Как влияе върху устойчивостта на автомобила пониженото налягане на въздуха в автомобилните гуми?
Листовка No. 42
Въпрос No. 29


Товарът на ППС не се обозначава, ако излиза отпред на най-издадената му част на разстояние:
Листовка No. 42
Въпрос No. 28


Кога е разрешено поставянето на вериги на двигателните колела на автомобила?
Листовка No. 42
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който управлява МПС без табели с регистрационен номер?
Листовка No. 42
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за:
Листовка No. 42
Въпрос No. 25


През нощта на осветен участък от пътя движението се извършва с включени:
Листовка No. 42
Въпрос No. 24


При теглене на повредено МПС с твърда връзка то трябва да бъде с изправна:
Листовка No. 42
Въпрос No. 23


На кое от изброените места е забранен престоят на ППС?
Листовка No. 42
Въпрос No. 22


Знакът означава :
Листовка No. 42
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 42
Въпрос No. 20


Спирането за престой след знака върху платното за движение е:
Листовка No. 42
Въпрос No. 19


Разрешено ли е да навлезете и да се движите по ВUS-лентата?
Листовка No. 42
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 42
Въпрос No. 17


При тази ситуация преминавам, без да спирам покрай спрелия на спирката трамвай, защото той е със затворени врати :
Листовка No. 42
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 42
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 42
Въпрос No. 14


При тази ситуация разрешно ли е да завиете надясно?
Листовка No. 42
Въпрос No. 13


Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на червения автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
Листовка No. 42
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 42
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 42
Въпрос No. 10


При тази ситуация с предимство ли сте пред трамвая, който завива?
Листовка No. 42
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 42
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачите на състав от ППС от категория 'С+Е', при движение по автомагистрала не трябва да превишават:
Листовка No. 42
Въпрос No. 7


Изпреварването е забранено :
Листовка No. 42
Въпрос No. 6


Кой знак предупреждава за кръстовище, на което трябва да пропуснем ППС, идващи по пътя отдясно?
Листовка No. 42
Въпрос No. 5


Значението на този сигнал на регулировчика е:
Листовка No. 42
Въпрос No. 4


Мигащата червена светлина или две последователно мигащи една след друга червени светлини означават, че преминаването е:
Листовка No. 42
Въпрос No. 3


Кой знак забранява влизането на товарни автомобили?
Листовка No. 42
Въпрос No. 2


Забраната, въведена с този знак, важи само:
Листовка No. 42
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава:


източник http://www.bgpal.com/