Листовка No. 43
Въпрос No. 30


Какво влияние оказва ниското налягане на въздуха в автомобилните гуми върху поведението на автомобила?
Листовка No. 43
Въпрос No. 29


Товарът на ППС не се обозначава, ако излиза отстрани на най-издадената му част на разстояние:
Листовка No. 43
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности е разрешено движението, но само за да се придвижите до мяст за нейното отстраняване?
Листовка No. 43
Въпрос No. 27


Подлежи ли на наказание водач, който откаже да бъде проверен за употреба на алкохол?
Листовка No. 43
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за приближаване към:
Листовка No. 43
Въпрос No. 25


През нощта на осветен участък от пътя движението с включени дълги светлини е:
Листовка No. 43
Въпрос No. 24


Разрешената максимална скорост за движение извън населени места при теглене на МПС е:
Листовка No. 43
Въпрос No. 23


На кое от изброените места е забранен престоят на ППС?
Листовка No. 43
Въпрос No. 22


Разрешено ли е да започнете завиването надясно от най-лявата пътна лента?
Листовка No. 43
Въпрос No. 21


Разрешено ли е изпреварването при движение по автомагистрала, когато видимоста е намалена?
Листовка No. 43
Въпрос No. 20


Спирането след знака на платното задвижение за качване на пътника е:
Листовка No. 43
Въпрос No. 19


При тази ситуация:
Листовка No. 43
Въпрос No. 18


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете червения автомобил?
Листовка No. 43
Въпрос No. 17


При тази ситуация ускорявам, за да премина по-бързо покрай спиращия трамвай :
Листовка No. 43
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 43
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 43
Въпрос No. 14


При тази ситуация разрешно ли е да завиете надясно?
Листовка No. 43
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна синия автомобил :
Листовка No. 43
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна само червения автомобил :
Листовка No. 43
Въпрос No. 11


При тази ситуация първи трябва да премине :
Листовка No. 43
Въпрос No. 10


При тази ситуация автомобилът отдясно с предимство ли е за преминаване през кръстовището:
Листовка No. 43
Въпрос No. 9


Рязко спиране на превозното средство се допуска:
Листовка No. 43
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 43
Въпрос No. 7


Ако през нощта при започване на изпреварване водачът на превозното средство бъде заслепен, той трябва :
Листовка No. 43
Въпрос No. 6


При несъответствие между сигналите на светофара и пътните знаци относно предимството водачите се съобразяват :
Листовка No. 43
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 43
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че:
Листовка No. 43
Въпрос No. 3


Кой знак указва задължителна посока за движение на пътните превозни средства?
Листовка No. 43
Въпрос No. 2


В кой от изброените отговори е посочено вярно значението на пътния знак с допълнителна табела?
Листовка No. 43
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава за:


източник http://www.bgpal.com/