Листовка No. 44
Въпрос No. 30


Причина за вибрациите на кормилното колело при равномерно движение може да бъде:
Листовка No. 44
Въпрос No. 29


В кой от изброените случаи е забранено извършването на товарно-разтоварни работи?
Листовка No. 44
Въпрос No. 28


При коя от изброените технически неизправности е разрешено движението, но само да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 44
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който предоставя управлението на МПС на лице, намиращо се под въздействието на алкохол?
Листовка No. 44
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за приближаване към:
Листовка No. 44
Въпрос No. 25


Разрешено ли е фаровете за мъгла да се използват при дъжд или снеговалеж?
Листовка No. 44
Въпрос No. 24


При теглене на повреден автомобил разрешено ли е теглещият автомобил да бъде с ремарке?
Листовка No. 44
Въпрос No. 23


Разрешен ли е престоят на ППС в стеснени участъци от пътя?
Листовка No. 44
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока се извършва:
Листовка No. 44
Въпрос No. 21


Длъжни ли сте да обозначите повредения автомобил, когато е в лентата за принудително спиране на автомагистрала?
Листовка No. 44
Въпрос No. 20


Разрешено ли е след този знак да спрете върху платното за движение за слизане на пътник от автомобила?
Листовка No. 44
Въпрос No. 19


При движение извън населено място разположението на автомобила върху пътя е :
Листовка No. 44
Въпрос No. 18


При тази ситуация :
Листовка No. 44
Въпрос No. 17


При тази ситуация, когато трамваят е спрял и на платното за движение няма пешеходци :
Листовка No. 44
Въпрос No. 16


С кое от изброените действия при тази ситуация ще осигурите по-голяма безопасност за децата?
Листовка No. 44
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 44
Въпрос No. 14


При тази ситуация разрешно ли е да завиете надясно?
Листовка No. 44
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да премина преди червения автомобил :
Листовка No. 44
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 44
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 44
Въпрос No. 10


При тази ситуация автомобилът отдясно с предимство ли е за преминаване през кръстовището:
Листовка No. 44
Въпрос No. 9


Рязко спиране на превозното средство се допуска:
Листовка No. 44
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D+Е' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 44
Въпрос No. 7


Изпреварването е забранено :
Листовка No. 44
Въпрос No. 6


При несъответствие между сигналите на регулировчика, светофара и пътните знаци водачите са длъжни да се съобразяват :
Листовка No. 44
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете наляво
Листовка No. 44
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 44
Въпрос No. 3


Кой от знаците ни задължава да се движим само надясно след него?
Листовка No. 44
Въпрос No. 2


Този пътен знак сигнализира за:
Листовка No. 44
Въпрос No. 1


Този знак изисква от водачите да спрат :


източник http://www.bgpal.com/