Листовка No. 45
Въпрос No. 30


При работа на двигателя на автомобила в затворено помещение най-голяма опасност представляват:
Листовка No. 45
Въпрос No. 29


Товарът на ППС не се обозначава, ако излиза отзад на най-издадената му част на разстояние:
Листовка No. 45
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отсраняване?
Листовка No. 45
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който извън населено място не сигнализира принудително спряло на платното за движение МПС?
Листовка No. 45
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за:
Листовка No. 45
Въпрос No. 25


Разрешено ли е фаровете за мъгла да се използват самостоятелно?
Листовка No. 45
Въпрос No. 24


При тегленето на повреден автобус той може да се управлява от водач с правоспособност за:
Листовка No. 45
Въпрос No. 23


Престоят е забранен:
Листовка No. 45
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока от крайната дясна лента е:
Листовка No. 45
Въпрос No. 21


Разрешено ли е на водач, който отмине пътния възел за излизане от автомагистрала, да се придвижи обратно назад по лентата за принудително спиране?
Листовка No. 45
Въпрос No. 20


При тази ситуация водачът на кой от автомобилите е с предимство да паркира на свободното място?
Листовка No. 45
Въпрос No. 19


При тази ситуация разрешено ли е да използвате за движение трамвайното платно, за да изпреварите товарния автомобил?
Листовка No. 45
Въпрос No. 18


При тази ситуация трябва да пропусна червения автомобил :
Листовка No. 45
Въпрос No. 17


При тази ситуация длъжни ли сте да намалите скоростта, за да улесните потеглянето на автобуса от спирката?
Листовка No. 45
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 45
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването на мотоцеклитиста при тази ситуация?
Листовка No. 45
Въпрос No. 14


При тази ситуация разрешно ли е да завиете надясно?
Листовка No. 45
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е да завиете в обратна посока?
Листовка No. 45
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 45
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 45
Въпрос No. 10


При тази ситуация съм с предимство пред червения автомобил:
Листовка No. 45
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 45
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачите на състав от ППС от категория 'D+Е', при движение по автомагистрала не трябва да превишават:
Листовка No. 45
Въпрос No. 7


ППС се изпреварват само от лявата им страна:
Листовка No. 45
Въпрос No. 6


На път с голям надлъжен наклон, когато разминаването е невъзможно и редът за преминаване не е уреден с пътни знаци, предимство има ППС, което:
Листовка No. 45
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 45
Въпрос No. 4


При този сигнал на светофара винаги ли в разрешено навлизането в кръстовището?
Листовка No. 45
Въпрос No. 3


Кой знак ни задължава да се движим само надясно пред него?
Листовка No. 45
Въпрос No. 2


Какво сигнализира този пътен знак:
Листовка No. 45
Въпрос No. 1


Този знак:


източник http://www.bgpal.com/