Листовка No. 46
Въпрос No. 30


Светването на синята лампа на арматурното табло на автомобила означава,че са включени:
Листовка No. 46
Въпрос No. 29


В кой от изброените случаи ППС трябва да бъде сигнализирано с опознавателния знак 'Извънгабаритно пътно превозно средство'?
Листовка No. 46
Въпрос No. 28


При коя от неизправностите е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 46
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, когато управлява технически неизправно МПС, което не е негова собственост?
Листовка No. 46
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за:
Листовка No. 46
Въпрос No. 25


Разрешено ли е при движение в мъгла да използвате дългите светлини?
Листовка No. 46
Въпрос No. 24


Разрешено ли е теглене на повреден автомобил, когато пътят е хлъзгав?
Листовка No. 46
Въпрос No. 23


Паркирането е забранено:
Листовка No. 46
Въпрос No. 22


Когато видимостта е ограничена, движението назад е:
Листовка No. 46
Въпрос No. 21


При теглене с твърда връзка по автомагистрала разрешената максимална скорост за движение е:
Листовка No. 46
Въпрос No. 20


Правилно ли е спрян за престой товарният автомобил?
Листовка No. 46
Въпрос No. 19


При наличието на този знак :
Листовка No. 46
Въпрос No. 18


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете червения автомобил?
Листовка No. 46
Въпрос No. 17


Кой от автомобилите се движи неправилно по пътното платно?
Листовка No. 46
Въпрос No. 16


Разрешено ли е след знака да се движите със скорост по-ниска от означената?
Листовка No. 46
Въпрос No. 15


Длъжни ли сте при тази ситуация да сигнализирате с ляв пътепоказател, че започвате изпреварването?
Листовка No. 46
Въпрос No. 14


При тази ситуация разрешно ли е да завиете надясно?
Листовка No. 46
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 46
Въпрос No. 12


Задължен ли сте при тази ситуация да пропуснете синия автомобил :
Листовка No. 46
Въпрос No. 11


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство, защото се движи направо:
Листовка No. 46
Въпрос No. 10


При тази ситуация съм с предимство пред червения автомобил:
Листовка No. 46
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 46
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на мотоциклет при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 46
Въпрос No. 7


Длъжен ли е водачът на изпреварваното ППС да не увеличава скоростта?
Листовка No. 46
Въпрос No. 6


Когато при голям надлъжен наклон за разминаване на единично ППС със състав от ППС е необходимо движение назад, то се извършва от:
Листовка No. 46
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете надясно?
Листовка No. 46
Въпрос No. 4


Жълтата мигаща светлина:
Листовка No. 46
Въпрос No. 3


Кой знак означава път с еднопосочно движение след знака?
Листовка No. 46
Въпрос No. 2


С този знак се обозначава :
Листовка No. 46
Въпрос No. 1


Този знак изисква от водачите да спрат :


източник http://www.bgpal.com/