Листовка No. 47
Въпрос No. 30


При светване на червената лампа за налягането на маслото в двигателя и продължаване на движението има опасност от :
Листовка No. 47
Въпрос No. 29


При движение през деня товарът, който излиза с повече от 1 м отпред или отдзад, на най-издадената част на превозното средство, се обозначава:
Листовка No. 47
Въпрос No. 28


Извършва ли нарушение водач, които управлява МПС с неизправно устройство за подаване на звуков сигнал?
Листовка No. 47
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който при несъгласие с определената му глоба откаже да му бъде съставен фиш?
Листовка No. 47
Въпрос No. 26


Кой знак предупреждава за стръмен наклон при спускане?
Листовка No. 47
Въпрос No. 25


Използването на дългите светлини е забранено, когато при снеговалеж видимостта е намалена:
Листовка No. 47
Въпрос No. 24


В кой от изброените случаи е забранено тегленето на повреден автомобил с гъвкава връзка?
Листовка No. 47
Въпрос No. 23


Престоят и паркирането са забранени:
Листовка No. 47
Въпрос No. 22


При разминаване на два автомобила задължението за осигуряване на необходимата странична дистанция е:
Листовка No. 47
Въпрос No. 21


Движението назад по автомагистрала е:
Листовка No. 47
Въпрос No. 20


Кой от автомобилите е спрян неправилно за престой?
Листовка No. 47
Въпрос No. 19


Разположението на автомобила върху платното за движение е :
Листовка No. 47
Въпрос No. 18


При тази ситуация трябва да пропусна червения автомобил :
Листовка No. 47
Въпрос No. 17


При тази ситуация длъжни ли сте да намалите скоростта, за да улесните потеглянето на автобуса от спирката?
Листовка No. 47
Въпрос No. 16


След знака движението трябва да се извършва на дистанция от предния автомобил:
Листовка No. 47
Въпрос No. 15


При тази ситуация изпреварването е :
Листовка No. 47
Въпрос No. 14


Разрешено ли е да преминете през кръстовището, без да спирате?
Листовка No. 47
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е червеният автомобил да продължи движението си направо?
Листовка No. 47
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 47
Въпрос No. 11


При тази ситуация водачът на зеления автомобил трябва да пропусне :
Листовка No. 47
Въпрос No. 10


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 47
Въпрос No. 9


Какво влияние оказва върху спирачния път блокирането на колелата на лекия автомобил при спиране?
Листовка No. 47
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на мотопед при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 47
Въпрос No. 7


При изпреварване задължението за осигуряване на достатъчно странично разстояние е на:
Листовка No. 47
Въпрос No. 6


Когато, на път с голям надлъжен наклон, за разминаването на лек с товарен автомобил е необходимо да се използва маневрата 'движение назад', тя се извършва от:
Листовка No. 47
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 47
Въпрос No. 4


Мигащата червена светлина или две последователно мигащи една след друга червени светлини означават, че преминаването е:
Листовка No. 47
Въпрос No. 3


След кой знак действат правилата за движение в тунел?
Листовка No. 47
Въпрос No. 2


С този знак се обозначава :
Листовка No. 47
Въпрос No. 1


Този знак:


източник http://www.bgpal.com/