Листовка No. 49
Въпрос No. 30


Светещата червена лампа със силует на акумулатор означава, че:
Листовка No. 49
Въпрос No. 29


При движение през нощта товарът, който излиза с повече от 1 м отзад на най-издадената част на превозното средство, се обозначава:
Листовка No. 49
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности може да продължите движението?
Листовка No. 49
Въпрос No. 27


Водач, който не сигнализира по установения ред принудително спряло на платното за движение МПС, се наказва:
Листовка No. 49
Въпрос No. 26


Номерът на път по международната класификация се означава с:
Листовка No. 49
Въпрос No. 25


При намалена видимост под 50 м е забранено движението на :
Листовка No. 49
Въпрос No. 24


Разрешено ли е да превозвате пътници в автомобил, когато той се използва за теглене на друг повреден автомобил?
Листовка No. 49
Въпрос No. 23


В района на спирката, обозначена с този знак, е забранено:
Листовка No. 49
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока на мост или надлез е:
Листовка No. 49
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 49
Въпрос No. 20


При тази ситуация:
Листовка No. 49
Въпрос No. 19


При тази ситуация кой от автомобилите се движи правилно по пътното платно?
Листовка No. 49
Въпрос No. 18


При тази ситуация водачът на лекия автомобил :
Листовка No. 49
Въпрос No. 17


При тази ситуация :
Листовка No. 49
Въпрос No. 16


При тази ситуация, за да осигуря безопасността на децата, е достатъчно само да намаля скоростта:
Листовка No. 49
Въпрос No. 15


При тази ситуация разрешено ли е да преминете по трамвайното платно, за да изпреварите товарния автомобил?
Листовка No. 49
Въпрос No. 14


Разрешено ли е да преминете през кръстовището, без да спирате?
Листовка No. 49
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца :
Листовка No. 49
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна само червения автомобил :
Листовка No. 49
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 49
Въпрос No. 10


При тази ситуация автомобилът, който се движи направо е с предимство :
Листовка No. 49
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 49
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'В+Е' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 49
Въпрос No. 7


Изпреварването е забранено:
Листовка No. 49
Въпрос No. 6


Извършването на коя от изброените маневри е забранено в тунел?
Листовка No. 49
Въпрос No. 5


Значението на този сигнал на регулировчика е:
Листовка No. 49
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 49
Въпрос No. 3


Кой знак сигнализира за начало на пътна лента?
Листовка No. 49
Въпрос No. 2


Този пътен знак:
Листовка No. 49
Въпрос No. 1


Забраната за влизане се отнася:


източник http://www.bgpal.com/