Листовка No. 5
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?
Листовка No. 5
Въпрос No. 29


Кога водачът е длъжен да използва обезопасителния колан?
Листовка No. 5
Въпрос No. 28


Употребата дори и на малко количество алкохол:
Листовка No. 5
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който при намалена видимост поради снеговалеж се движи без включени светлини?
Листовка No. 5
Въпрос No. 26


Влияе ли масата на автомобила върху дължината на неговия спирачен път?
Листовка No. 5
Въпрос No. 25


При изпреварването на кое от изброените ППС трябва да осигурим по-голяма странична дистанция?
Листовка No. 5
Въпрос No. 24


При теглене разрешава ли се превоз на пътници в тегленото превозно средство?
Листовка No. 5
Въпрос No. 23


Този знак предупреждава, че :
Листовка No. 5
Въпрос No. 22


Как водачът сигнализира за намерението си да се включи в движението, когато автомобилът е с повреден пътепоказател?
Листовка No. 5
Въпрос No. 21


Какво ще предприемете, ако при движение по автомагистрала в автомобила възникне повреда и той не може да се движи със скорост по-голяма от 50 км/ч?
Листовка No. 5
Въпрос No. 20


При тази ситуация задължени ли сте да се съобразявате с поведението на пешеходците?
Листовка No. 5
Въпрос No. 19


Кой от автомобилите се движи неправилно по пътното платно?
Листовка No. 5
Въпрос No. 18


Коя линия указва правилната траектория за движение при завиване надясно?
Листовка No. 5
Въпрос No. 17


При тази ситуация, настигайки спиращият на спирката трамвай, трябва :
Листовка No. 5
Въпрос No. 16


След този знак разрешената максимална скорост за движение извън населено място за лекия автомобил е:
Листовка No. 5
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 5
Въпрос No. 14


При тази ситуация :
Листовка No. 5
Въпрос No. 13


Ще извърши ли нарушение водачът на автомобила, ако при тази ситуация завие наляво?
Листовка No. 5
Въпрос No. 12


При тази ситуация :
Листовка No. 5
Въпрос No. 11


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство, защото завива наляво :
Листовка No. 5
Въпрос No. 10


Върху така маркираната част от пътя навлизането е:
Листовка No. 5
Въпрос No. 9


Кой от изброените фактори е с най-голямо значение за определяне на дистанцията при движение зад друго ППС?
Листовка No. 5
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 5
Въпрос No. 7


Разрешено ли е при изпреварване да използвате превключването на светлините като допълнителен сигнал?
Листовка No. 5
Въпрос No. 6


Как ще сигнализирате през нощта, за да спрете влака, когато автомобилът, който управлявате, поради повреда остане върху релсите?
Листовка No. 5
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 5
Въпрос No. 4


При този немигащ сигнал на светофара навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 5
Въпрос No. 3


Кой знак забранява влизането на ППС в двете посоки?
Листовка No. 5
Въпрос No. 2


Този пътен знак:
Листовка No. 5
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава:


източник http://www.bgpal.com/