Листовка No. 52
Въпрос No. 30


До какво може да доведе липсата на свободен ход на спирачния педал?
Листовка No. 52
Въпрос No. 29


В района на бензиностанция МПС се подреждат едно зад друго на разстояние не по-малко:
Листовка No. 52
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности може да продължите движението?
Листовка No. 52
Въпрос No. 27


Водач, който не сигнализира по установения ред принудително спряло на платното за движение МПС, се наказва:
Листовка No. 52
Въпрос No. 26


Как се изменя сцеплението на автомобилните гуми с пътя при мокра настилка:
Листовка No. 52
Въпрос No. 25


През нощта, при разминаване на неосветен път, водачът е длъжен да се движи с включени:
Листовка No. 52
Въпрос No. 24


При теглене на повреден автомобил разрешено ли е теглещият автомобил да бъде с ремарке?
Листовка No. 52
Въпрос No. 23


На пътища с разрешена скорост за движение по-голяма от 100 км/ч, предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние от автомобила не помалко от:
Листовка No. 52
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока е забранено, когато видимостта е намалена под:
Листовка No. 52
Въпрос No. 21


Разрешено ли е изпреварването при движение по автомагистрала, когато видимоста е намалена?
Листовка No. 52
Въпрос No. 20


Кой автомобил е спрян неправилно за престой?
Листовка No. 52
Въпрос No. 19


При тази ситуация:
Листовка No. 52
Въпрос No. 18


Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?
Листовка No. 52
Въпрос No. 17


При тази ситуация, когато трамваят е спрял и на платното за движение няма пешеходци :
Листовка No. 52
Въпрос No. 16


С кое от изброените действия при тази ситуация ще осигурите по-голяма безопасност за децата?
Листовка No. 52
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 52
Въпрос No. 14


При тази ситуация ще завия надясно, без да чакам допълнителни указания от регулировчика:
Листовка No. 52
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е да завиете в обратна посока?
Листовка No. 52
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 52
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 52
Въпрос No. 10


Задължени ли сте да пропуснете товарния автомобил?
Листовка No. 52
Въпрос No. 9


Рязко спиране на превозното средство се допуска:
Листовка No. 52
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С+Е' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 52
Въпрос No. 7


Изпреварването е забранено :
Листовка No. 52
Въпрос No. 6


Кой знак предупреждава за кръстовище, на което трябва да пропуснем ППС, идващи по пътя отдясно?
Листовка No. 52
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 52
Въпрос No. 4


Мигащата червена светлина или две последователно мигащи една след друга червени светлини означават, че преминаването е:
Листовка No. 52
Въпрос No. 3


Кой знак означава път с еднопосочно движение след знака?
Листовка No. 52
Въпрос No. 2


Този знак забранява:
Листовка No. 52
Въпрос No. 1


Този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/