Листовка No. 53
Въпрос No. 30


До какво може да доведе увеличеният свободен ход на педала на съединителя?
Листовка No. 53
Въпрос No. 29


В района на бензиностанция пушенето е:
Листовка No. 53
Въпрос No. 28


На какви изисквания трябва да отговарят гумите, които се монтират на МПС?
Листовка No. 53
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, ако управлява МПС в непосредствена близост до дома си, без да носи свидетелството си за управление?
Листовка No. 53
Въпрос No. 26


Как се изменя сцеплението на автомобилните гуми с пътя при заледена настилка?
Листовка No. 53
Въпрос No. 25


Превключването от дълги на къси светлини преди разминаване през нощта се извършва задължително, когато разстоянието между двата автомобила е не по малко от:
Листовка No. 53
Въпрос No. 24


Разрешено ли е теглене на повреден автомобил с гъвкава връзка, когато пътят е хлъзгав?
Листовка No. 53
Въпрос No. 23


От коя страна на еднопосочен път в населено място е разрешено паркирането?
Листовка No. 53
Въпрос No. 22


В кой от изброените случаи е забранено завиване в обратна посока?
Листовка No. 53
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 53
Въпрос No. 20


Спирането за престой след знака върху платното за движение е:
Листовка No. 53
Въпрос No. 19


Разрешено ли е да навлезете и да се движите по ВUS-лентата?
Листовка No. 53
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 53
Въпрос No. 17


При тази ситуация преминавам, без да спирам покрай спрелия на спирката трамвай, защото той е със затворени врати :
Листовка No. 53
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 53
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 53
Въпрос No. 14


При тази ситуация ще завия надясно, без да чакам допълнителни указания от регулировчика:
Листовка No. 53
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да премина преди червения автомобил :
Листовка No. 53
Въпрос No. 12


При тази ситуация съм с предимство :
Листовка No. 53
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 53
Въпрос No. 10


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство :
Листовка No. 53
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 53
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачите на състав от ППС от категория 'С+Е', при движение по автомагистрала не трябва да превишават:
Листовка No. 53
Въпрос No. 7


ППС се изпреварват само от лявата им страна:
Листовка No. 53
Въпрос No. 6


При несъответствие между сигналите на светофара и пътните знаци относно предимството водачите се съобразяват :
Листовка No. 53
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 53
Въпрос No. 4


При несъответстие между предписанията на пътните знаци и маркировката на пътя водачите са длъжни да се съобразявят:
Листовка No. 53
Въпрос No. 3


Кой знак ни задължава да се движим само надясно пред него?
Листовка No. 53
Въпрос No. 2


Този знак означава:
Листовка No. 53
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава водачите, че:


източник http://www.bgpal.com/