Листовка No. 54
Въпрос No. 30


Светещата червена лампа със силует на акумулатор означава, че:
Листовка No. 54
Въпрос No. 29


Задължително изискване е превозваният товар да не закрива:
Листовка No. 54
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 54
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който при несъгласие с определената му глоба откаже да му бъде съставен фиш?
Листовка No. 54
Въпрос No. 26


При движение на автомобила в завой с висока скорост най-опасно е:
Листовка No. 54
Въпрос No. 25


Преди разминаване през нощта, когато водачът на насрещното МПС подаде сигнал чрез светлините, длъжни ли сте да превключите от дълги на къси светлини?
Листовка No. 54
Въпрос No. 24


При теглене на повредено МПС с твърда връзка то трябва да бъде с изправна:
Листовка No. 54
Въпрос No. 23


Къде по пътищата извън населените места е разрешено паркирането?
Листовка No. 54
Въпрос No. 22


Знакът означава :
Листовка No. 54
Въпрос No. 21


Длъжни ли сте да обозначите повредения автомобил, когато е в лентата за принудително спиране на автомагистрала?
Листовка No. 54
Въпрос No. 20


Спирането след знака на платното задвижение за качване на пътника е:
Листовка No. 54
Въпрос No. 19


При тази ситуация разрешено ли е да използвате за движение трамвайното платно, за да изпреварите товарния автомобил?
Листовка No. 54
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 54
Въпрос No. 17


При тази ситуация ускорявам, за да премина по-бързо покрай спиращия трамвай :
Листовка No. 54
Въпрос No. 16


Разрешено ли е след знака да се движите със скорост, по-висока от означената?
Листовка No. 54
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 54
Въпрос No. 14


При тази ситуация ще завия надясно, без да чакам допълнителни указания от регулировчика:
Листовка No. 54
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна синия автомобил :
Листовка No. 54
Въпрос No. 12


При тази ситуация с предимство е:
Листовка No. 54
Въпрос No. 11


При тази ситуация водачът на зеления автомобил трябва да пропусне :
Листовка No. 54
Въпрос No. 10


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство :
Листовка No. 54
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 54
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 54
Въпрос No. 7


Длъжен ли е водачът на изпреварваното ППС да не увеличава скоростта?
Листовка No. 54
Въпрос No. 6


При несъответствие между сигналите на регулировчика, светофара и пътните знаци водачите са длъжни да се съобразяват :
Листовка No. 54
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 54
Въпрос No. 4


При несъответстие между предписанията на пътните знаци и маркировката на пътя водачите са длъжни да се съобразявят:
Листовка No. 54
Въпрос No. 3


Кой знак ни задължава да се движим само надясно пред него?
Листовка No. 54
Въпрос No. 2


Знакът забранява:
Листовка No. 54
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава:


източник http://www.bgpal.com/