Листовка No. 55
Въпрос No. 30


Какво ще предприемете, ако червената лампа, показваща, че налягането на маслото в двигателя е ниско, свети постоянно?
Листовка No. 55
Въпрос No. 29


В кой от посочените случаи безопасността на движението изисква превозваният товар да бъде задължително покрит?
Листовка No. 55
Въпрос No. 28


Движението на МПС с деформирана и повредена джанта е:
Листовка No. 55
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, когато управлява технически неизправно МПС, което не е негова собственост?
Листовка No. 55
Въпрос No. 26


Кое от изброените действия е по-малко опасно при навлизане в заледен участък от пътя?
Листовка No. 55
Въпрос No. 25


На кои колела на автомобила ще поставите при необходимост веригите за сняг?
Листовка No. 55
Въпрос No. 24


Разрешената максимална скорост за движение извън населени места при теглене на МПС е:
Листовка No. 55
Въпрос No. 23


Къде по пътищата извън населените места е разрешен престоят?
Листовка No. 55
Въпрос No. 22


Разрешено ли е да започнете завиването надясно от най-лявата пътна лента?
Листовка No. 55
Въпрос No. 21


Разрешено ли е на водач, който отмине пътния възел за излизане от автомагистрала, да се придвижи обратно назад по лентата за принудително спиране?
Листовка No. 55
Въпрос No. 20


Разрешено ли е след този знак да спрете върху платното за движение за слизане на пътник от автомобила?
Листовка No. 55
Въпрос No. 19


При наличието на този знак :
Листовка No. 55
Въпрос No. 18


При тази ситуация :
Листовка No. 55
Въпрос No. 17


При тази ситуация, когато трамваят е спрял и на платното за движение няма пешеходци :
Листовка No. 55
Въпрос No. 16


След този знак е забранено движението на ППС, едно след друго, на разстояние :
Листовка No. 55
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването на мотоцеклитиста при тази ситуация?
Листовка No. 55
Въпрос No. 14


При тази ситуация ще завия надясно, без да чакам допълнителни указания от регулировчика:
Листовка No. 55
Въпрос No. 13


Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на червения автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
Листовка No. 55
Въпрос No. 12


При тази ситуация преминавам преди синия автомобил, защото се движа направо :
Листовка No. 55
Въпрос No. 11


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство, защото се движи направо:
Листовка No. 55
Въпрос No. 10


При тази ситуация преминавам преди товарния автомобил, защото се движа направо :
Листовка No. 55
Въпрос No. 9


Блокирането на колелата при спиране на автомобила може да доведе до:
Листовка No. 55
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D+Е' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 55
Въпрос No. 7


При изпреварване задължението за осигуряване на достатъчно странично разстояние е на:
Листовка No. 55
Въпрос No. 6


На път с голям надлъжен наклон, когато разминаването е невъзможно и редът за преминаване не е уреден с пътни знаци, предимство има ППС, което:
Листовка No. 55
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете наляво
Листовка No. 55
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че:
Листовка No. 55
Въпрос No. 3


Кой от знаците ни задължава да се движим само надясно след него?
Листовка No. 55
Въпрос No. 2


Знакът забранява влизането на ППС:
Листовка No. 55
Въпрос No. 1


Този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/