Листовка No. 56
Въпрос No. 30


При светване на червената лампа за налягането на маслото в двигателя и продължаване на движението има опасност от :
Листовка No. 56
Въпрос No. 29


Превозването на опасен товар при намалена видимост под 50 м е:
Листовка No. 56
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 56
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който извън населено място не сигнализира принудително спряло на платното за движение МПС?
Листовка No. 56
Въпрос No. 26


Кое от изброените действия е по-опасно при навлизане в заледен пътен участък?
Листовка No. 56
Въпрос No. 25


През нощта движението зад друго МПС на разстояние по-малко от 50 м се извършва с включени:
Листовка No. 56
Въпрос No. 24


При теглене на повреден автомобил разрешено ли е теглещият автомобил да бъде с ремарке?
Листовка No. 56
Въпрос No. 23


На път извън населено място, където пътният банкет е с недостатъчна широчина, спирането за престой е:
Листовка No. 56
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока се извършва:
Листовка No. 56
Въпрос No. 21


При теглене с твърда връзка по автомагистрала разрешената максимална скорост за движение е:
Листовка No. 56
Въпрос No. 20


При тази ситуация водачът на кой от автомобилите е с предимство да паркира на свободното място?
Листовка No. 56
Въпрос No. 19


Разположението на автомобила върху платното за движение е :
Листовка No. 56
Въпрос No. 18


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете червения автомобил?
Листовка No. 56
Въпрос No. 17


При тази ситуация длъжни ли сте да намалите скоростта, за да улесните потеглянето на автобуса от спирката?
Листовка No. 56
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 56
Въпрос No. 15


Длъжни ли сте при тази ситуация да сигнализирате с ляв пътепоказател, че започвате изпреварването?
Листовка No. 56
Въпрос No. 14


При тази ситуация ще завия надясно, без да чакам допълнителни указания от регулировчика:
Листовка No. 56
Въпрос No. 13


Ще извърши ли нарушение водачът, ако при тази ситуация завие в обратна посока от пътната лента, предназначена за завиване наляво?
Листовка No. 56
Въпрос No. 12


При тази ситуация съм с предимство :
Листовка No. 56
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 56
Въпрос No. 10


При тази ситуация преминавам преди товарния автомобил, защото се движа направо :
Листовка No. 56
Въпрос No. 9


Какво влияние оказва върху спирачния път блокирането на колелата на лекия автомобил при спиране?
Листовка No. 56
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения на водачите на МПС от категория 'D+E' при движение по автомагистрала е забранено да превишава:
Листовка No. 56
Въпрос No. 7


Разрешено ли е при изпреварване да използвате превключването на светлините като допълнителен сигнал?
Листовка No. 56
Въпрос No. 6


Когато при голям надлъжен наклон за разминаване на единично ППС със състав от ППС е необходимо движение назад, то се извършва от:
Листовка No. 56
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете надясно?
Листовка No. 56
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 56
Въпрос No. 3


Кой знак указва задължителна посока за движение на пътните превозни средства?
Листовка No. 56
Въпрос No. 2


Знакът означава:
Листовка No. 56
Въпрос No. 1


Този знак изисква от водачите да спрат :


източник http://www.bgpal.com/