Листовка No. 58
Въпрос No. 30


При работа на двигателя на автомобила в затворено помещение най-голяма опасност представляват:
Листовка No. 58
Въпрос No. 29


Какви са задълженията на водача, ако по време на движение товарът, който превозва, или част от него, падне на пътя?
Листовка No. 58
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности е забранено движението на МПС до отстраняване на повредата?
Листовка No. 58
Въпрос No. 27


Подлежи ли на наказание водач, който откаже да бъде проверен за употреба на алкохол?
Листовка No. 58
Въпрос No. 26


Кое от изброените действия е по-малко опасно при навлизане в заледен участък от пътя?
Листовка No. 58
Въпрос No. 25


През нощта на осветен участък от пътя движението с включени дълги светлини е:
Листовка No. 58
Въпрос No. 24


Разрешено ли е теглене на повреден автомобил, когато пътят е хлъзгав?
Листовка No. 58
Въпрос No. 23


На кое от изброените места е забранен престоят на ППС?
Листовка No. 58
Въпрос No. 22


Когато видимостта е ограничена, движението назад е:
Листовка No. 58
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 58
Въпрос No. 20


Кой от автомобилите е спрян неправилно за престой?
Листовка No. 58
Въпрос No. 19


При тази ситуация кой от автомобилите се движи правилно по пътното платно?
Листовка No. 58
Въпрос No. 18


При тази ситуация на едновременно престрояване в съседни ленти с предимство е :
Листовка No. 58
Въпрос No. 17


При тази ситуация, ако лекият автомобил се движи бавно, разрешено ли е да използвате за движение лентата за принудително спиране?
Листовка No. 58
Въпрос No. 16


След като преминат децата, увеличавам скоростта и продължавам движението.
Листовка No. 58
Въпрос No. 15


При тази ситуация разрешено ли е да преминете по трамвайното платно, за да изпреварите товарния автомобил?
Листовка No. 58
Въпрос No. 14


При тази ситуация синият автомобил трябва да премине преди трамвая:
Листовка No. 58
Въпрос No. 13


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство :
Листовка No. 58
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна червения автомобил :
Листовка No. 58
Въпрос No. 11


При тази ситуация първи трябва да премине :
Листовка No. 58
Въпрос No. 10


При тази ситуация трябва да премина преди червения автомобил :
Листовка No. 58
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 58
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'В+Е' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 58
Въпрос No. 7


Изпреварването е забранено :
Листовка No. 58
Въпрос No. 6


Когато, на път с голям надлъжен наклон, за разминаването на товарен автомобил с автобус е необходимо да се използва маневрата 'движение назад', тя се извършва от:
Листовка No. 58
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 58
Въпрос No. 4


Жълтата мигаща светлина:
Листовка No. 58
Въпрос No. 3


Кой знак предупреждава за изкуствени неравности по платното за движение?
Листовка No. 58
Въпрос No. 2


Знакът забранява влизането на пътни превозни средства:
Листовка No. 58
Въпрос No. 1


Този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/