Листовка No. 59
Въпрос No. 30


Причина за вибрациите на кормилното колело при равномерно движение може да бъде:
Листовка No. 59
Въпрос No. 29


Товарът на ППС не се обозначава, ако излиза отпред на най-издадената му част на разстояние:
Листовка No. 59
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 59
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който управлява МПС без табели с регистрационен номер?
Листовка No. 59
Въпрос No. 26


При движение на автомобила в завой с висока скорост най-опасно е:
Листовка No. 59
Въпрос No. 25


Разрешено ли е фаровете за мъгла да се използват при дъжд или снеговалеж?
Листовка No. 59
Въпрос No. 24


В кой от изброените случаи е забранено тегленето на повреден автомобил с гъвкава връзка?
Листовка No. 59
Въпрос No. 23


На кое от изброените места е забранен престоят на ППС?
Листовка No. 59
Въпрос No. 22


При разминаване на два автомобила задължението за осигуряване на необходимата странична дистанция е:
Листовка No. 59
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 59
Въпрос No. 20


При тази ситуация:
Листовка No. 59
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на червения автомобил върху платното за движение е :
Листовка No. 59
Въпрос No. 18


При тази ситуация водачът на лекия автомобил :
Листовка No. 59
Въпрос No. 17


При тази ситуация :
Листовка No. 59
Въпрос No. 16


С кое от изброените действия при тази ситуация ще осигурите по-голяма безопасност за децата?
Листовка No. 59
Въпрос No. 15


При тази ситуация трябва да прекратя изпреварването:
Листовка No. 59
Въпрос No. 14


При тази ситуация синият автомобил трябва да премине преди трамвая:
Листовка No. 59
Въпрос No. 13


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство :
Листовка No. 59
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 59
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 59
Въпрос No. 10


При тази ситуация :
Листовка No. 59
Въпрос No. 9


Рязко спиране на превозното средство се допуска:
Листовка No. 59
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на MПС от категория 'В+Е', при движение по автомагистрала не трябва да превишават:
Листовка No. 59
Въпрос No. 7


Ако през нощта при започване на изпреварване водачът на превозното средство бъде заслепен, той трябва :
Листовка No. 59
Въпрос No. 6


Извършването на коя от изброените маневри е забранено в тунел?
Листовка No. 59
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете наляво
Листовка No. 59
Въпрос No. 4


При несъответстие между предписанията на пътните знаци и маркировката на пътя водачите са длъжни да се съобразявят:
Листовка No. 59
Въпрос No. 3


Коя от допълнителните табели указва посока към обект и разстояние до него?
Листовка No. 59
Въпрос No. 2


Освен за трактори забраната за влизане след знака се отнася и за:
Листовка No. 59
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава за:


източник http://www.bgpal.com/