Листовка No. 60
Въпрос No. 30


Какво влияние оказва ниското налягане на въздуха в автомобилните гуми върху поведението на автомобила?
Листовка No. 60
Въпрос No. 29


Товарът на ППС не се обозначава, ако излиза отстрани на най-издадената му част на разстояние:
Листовка No. 60
Въпрос No. 28


При коя от изброените технически неизправности е разрешено движението, но само да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 60
Въпрос No. 27


В кой от изброените случаи контролните органи временно отнемат свидетелството за управление на МПС?
Листовка No. 60
Въпрос No. 26


Как се изменя сцеплението на автомобилните гуми с пътя при заледена настилка?
Листовка No. 60
Въпрос No. 25


Разрешено ли е фаровете за мъгла да се използват самостоятелно?
Листовка No. 60
Въпрос No. 24


При теглене през нощта на автомобил с неизправна осветителна уредба той трябва да бъде сигнализиран отзад:
Листовка No. 60
Въпрос No. 23


Разрешен ли е престоят на ППС в стеснени участъци от пътя?
Листовка No. 60
Въпрос No. 22


При заобикаляне на препятствие или друг участник в движението страничната дистанция трябва да бъде:
Листовка No. 60
Въпрос No. 21


Лентата за принудително спиране на автомагистрала е разрешено да се използва за:
Листовка No. 60
Въпрос No. 20


При тази ситуация:
Листовка No. 60
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на червеният автомобил върху платното за движение е :
Листовка No. 60
Въпрос No. 18


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 60
Въпрос No. 17


При тази ситуация :
Листовка No. 60
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 60
Въпрос No. 15


При тази ситуация :
Листовка No. 60
Въпрос No. 14


При тази ситуация синият автомобил трябва да премине преди трамвая:
Листовка No. 60
Въпрос No. 13


При тази ситуация с предимство е:
Листовка No. 60
Въпрос No. 12


Задължен ли сте при тази ситуация да пропуснете синия автомобил :
Листовка No. 60
Въпрос No. 11


При тази ситуация съм с предимство пред двата автомобила :
Листовка No. 60
Въпрос No. 10


При тази ситуация:
Листовка No. 60
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 60
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 60
Въпрос No. 7


Изпреварването е забранено:
Листовка No. 60
Въпрос No. 6


Задължен ли е водачът да изключи двигателя при принудително спиране в тунел?
Листовка No. 60
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете надясно?
Листовка No. 60
Въпрос No. 4


Мигащата червена светлина или две последователно мигащи една след друга червени светлини означават, че преминаването е:
Листовка No. 60
Въпрос No. 3


Кой знак сигнализира за конкретна забрана?
Листовка No. 60
Въпрос No. 2


Този пътен знак:
Листовка No. 60
Въпрос No. 1


Този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/