Листовка No. 61
Въпрос No. 30


Как влияе върху устойчивостта на автомобила пониженото налягане на въздуха в автомобилните гуми?
Листовка No. 61
Въпрос No. 29


В кой от изброените случаи е забранено извършването на товарно-разтоварни работи?
Листовка No. 61
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отсраняване?
Листовка No. 61
Въпрос No. 27


Водач, който откаже да му бъде извършена проверка за алкохол, се наказва:
Листовка No. 61
Въпрос No. 26


Как се изменя сцеплението на автомобилните гуми с пътя при мокра настилка:
Листовка No. 61
Въпрос No. 25


Разрешено ли е при движение в мъгла да използвате дългите светлини?
Листовка No. 61
Въпрос No. 24


Разрешено ли е да превозвате пътници в автомобил, когато той се използва за теглене на друг повреден автомобил?
Листовка No. 61
Въпрос No. 23


Престоят е забранен:
Листовка No. 61
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока на мост или надлез е:
Листовка No. 61
Въпрос No. 21


На автомагистрала, с две пътни ленти за движение в една посока, в лявата лента движението е разрешено:
Листовка No. 61
Въпрос No. 20


При тази ситуация съм задължен да спра, за да пропусна автомобила със специален режим на движение:
Листовка No. 61
Въпрос No. 19


При тази ситуация:
Листовка No. 61
Въпрос No. 18


При заобикалянето на спрелия пред пешеходната пътека автобус:
Листовка No. 61
Въпрос No. 17


При тази ситуация, преминавайки покрай спрелия на спирката тролейбус :
Листовка No. 61
Въпрос No. 16


Разрешено ли е след знака да се движите със скорост, по-висока от означената?
Листовка No. 61
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 61
Въпрос No. 14


При тази ситуация синият автомобил трябва да премине преди трамвая:
Листовка No. 61
Въпрос No. 13


Ще извърши ли нарушение водачът, ако при тази ситуация завие в обратна посока от пътната лента, предназначена за завиване наляво?
Листовка No. 61
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 61
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да пропусна само лекия автомобил :
Листовка No. 61
Въпрос No. 10


При тази ситуация червеният автомобил, който завива на дясно е с предимство :
Листовка No. 61
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 61
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С+Е' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 61
Въпрос No. 7


ППС се изпреварват само от лявата им страна:
Листовка No. 61
Въпрос No. 6


При навлизане в осветен тунел водачът задължен ли е да включи светлините на автомобила?
Листовка No. 61
Въпрос No. 5


Значението на този сигнал на регулировчика е:
Листовка No. 61
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че забраната за навлизане в кръстовището:
Листовка No. 61
Въпрос No. 3


Кой знак сигнализира за конкретна забрана?
Листовка No. 61
Въпрос No. 2


Какво сигнализира този пътен знак:
Листовка No. 61
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава за:


източник http://www.bgpal.com/