Листовка No. 62
Въпрос No. 30


'Потъването' на спирачния педал означава, че:
Листовка No. 62
Въпрос No. 29


Товарът на ППС не се обозначава, ако излиза отзад на най-издадената му част на разстояние:
Листовка No. 62
Въпрос No. 28


При коя от неизправностите е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 62
Въпрос No. 27


Водачът може да бъде наказан с лишаване от право да управлява МПС за срок до 1 година, ако:
Листовка No. 62
Въпрос No. 26


Кой знак предупреждава за стръмен наклон при спускане?
Листовка No. 62
Въпрос No. 25


Използването на дългите светлини е забранено, когато при снеговалеж видимостта е намалена:
Листовка No. 62
Въпрос No. 24


Разрешено ли е да се превозват пътници в каросерията на товарен автомобил, когато той се използва за теглене?
Листовка No. 62
Въпрос No. 23


Паркирането е забранено:
Листовка No. 62
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока е забранено:
Листовка No. 62
Въпрос No. 21


Движението назад по автомагистрала е:
Листовка No. 62
Въпрос No. 20


Кой автомобил е спрян правилно за престой?
Листовка No. 62
Въпрос No. 19


Разрешено ли е да навлезете и да се движите по ВUS-лентата?
Листовка No. 62
Въпрос No. 18


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете червения автомобил?
Листовка No. 62
Въпрос No. 17


При тази ситуация преминавам, без да спирам покрай спрелия на спирката трамвай, защото той е със затворени врати :
Листовка No. 62
Въпрос No. 16


Разрешено ли е след знака да се движите със скорост по-ниска от означената?
Листовка No. 62
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 62
Въпрос No. 14


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство за преминаване през стеснения участък от пътя:
Листовка No. 62
Въпрос No. 13


Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на червения автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
Листовка No. 62
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 62
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 62
Въпрос No. 10


При тази ситуация червеният автомобил, който завива на дясно е с предимство :
Листовка No. 62
Въпрос No. 9


Блокирането на колелата при спиране на автомобила може да доведе до:
Листовка No. 62
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачите на състав от ППС от категория 'С+Е', при движение по автомагистрала не трябва да превишават:
Листовка No. 62
Въпрос No. 7


Длъжен ли е водачът на изпреварваното ППС да не увеличава скоростта?
Листовка No. 62
Въпрос No. 6


Кой знак предупреждава за кръстовище, на което трябва да пропуснем ППС, идващи по пътя отдясно?
Листовка No. 62
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 62
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 62
Въпрос No. 3


Кой знак сигнализира за конкретна забрана?
Листовка No. 62
Въпрос No. 2


Този пътен знак сигнализира за:
Листовка No. 62
Въпрос No. 1


Този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/