Листовка No. 63
Въпрос No. 30


Коя от изброените неизправности води до пропадане на спирачния педал?
Листовка No. 63
Въпрос No. 29


В кой от изброените случаи ППС трябва да бъде сигнализирано с опознавателния знак 'Извънгабаритно пътно превозно средство'?
Листовка No. 63
Въпрос No. 28


Извършва ли нарушение водач, които управлява МПС с неизправно устройство за подаване на звуков сигнал?
Листовка No. 63
Въпрос No. 27


Водач, който превиши разрешената скорост и с това създаде непосредствена опастност за движението, се наказва:
Листовка No. 63
Въпрос No. 26


Кой знак предупреждава за стръмен наклон при спускане?
Листовка No. 63
Въпрос No. 25


При намалена видимост под 50 м е забранено:
Листовка No. 63
Въпрос No. 24


Разрешено ли е да превозвате пътници в автобус, когато той се използва за теглене?
Листовка No. 63
Въпрос No. 23


Престоят и паркирането са забранени:
Листовка No. 63
Въпрос No. 22


Разрешено ли е завиване в обратна посока в тунел?
Листовка No. 63
Въпрос No. 21


На автомагистрала, предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние от автомобила не по-малко от:
Листовка No. 63
Въпрос No. 20


Спирането след знака на платното задвижение за качване на пътника е:
Листовка No. 63
Въпрос No. 19


При тази ситуация разрешено ли е да използвате за движение трамвайното платно, за да изпреварите товарния автомобил?
Листовка No. 63
Въпрос No. 18


Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?
Листовка No. 63
Въпрос No. 17


При тази ситуация ускорявам, за да премина по-бързо покрай спиращия трамвай :
Листовка No. 63
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 63
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 63
Въпрос No. 14


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство за преминаване през стеснения участък от пътя:
Листовка No. 63
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна синия автомобил :
Листовка No. 63
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна само червения автомобил :
Листовка No. 63
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да премина след
Листовка No. 63
Въпрос No. 10


При тази ситуация трябва да пропусна червения автомобил :
Листовка No. 63
Въпрос No. 9


Какво влияние оказва върху спирачния път блокирането на колелата на лекия автомобил при спиране?
Листовка No. 63
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 63
Въпрос No. 7


При изпреварване задължението за осигуряване на достатъчно странично разстояние е на:
Листовка No. 63
Въпрос No. 6


При несъответствие между сигналите на светофара и пътните знаци относно предимството водачите се съобразяват :
Листовка No. 63
Въпрос No. 5


Значението на този сигнал на регулировчика е:
Листовка No. 63
Въпрос No. 4


При този сигнал на светофара винаги ли в разрешено навлизането в кръстовището?
Листовка No. 63
Въпрос No. 3


Кой знак ви задължава да се движите само направо след него?
Листовка No. 63
Въпрос No. 2


В кой от изброените отговори е посочено вярно значението на пътния знак с допълнителна табела?
Листовка No. 63
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава:


източник http://www.bgpal.com/