Листовка No. 65
Въпрос No. 30


Какво ще направите, ако по време на движение при натискане спирачният педал 'потъне' и спирачките не се задействат?
Листовка No. 65
Въпрос No. 29


При движение през нощта товарът, който излиза с повече от 1 м отпред на най-издадената част на превозното средство, се обозначава:
Листовка No. 65
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности може да продължите движението?
Листовка No. 65
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който управлява МПС без табели с регистрационен номер?
Листовка No. 65
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за:
Листовка No. 65
Въпрос No. 25


При движение през нощта по неосветен път скоростта се избира в зависимост и от дължината на участъка, осветен от фаровете:
Листовка No. 65
Въпрос No. 24


Разрешено ли е теглене на повреден автомобил с гъвкава връзка, когато пътят е хлъзгав?
Листовка No. 65
Въпрос No. 23


В района на спирката, обозначена с този знак, е забранено:
Листовка No. 65
Въпрос No. 22


В кой от изброените случаи е забранено завиване в обратна посока?
Листовка No. 65
Въпрос No. 21


Разрешено ли е изпреварването при движение по автомагистрала, когато видимоста е намалена?
Листовка No. 65
Въпрос No. 20


Спирането след знака на платното задвижение за качване на пътника е:
Листовка No. 65
Въпрос No. 19


Разположението на автомобила върху платното за движение е :
Листовка No. 65
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 65
Въпрос No. 17


При тази ситуация длъжни ли сте да намалите скоростта, за да улесните потеглянето на автобуса от спирката?
Листовка No. 65
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 65
Въпрос No. 15


Длъжни ли сте при тази ситуация да сигнализирате с ляв пътепоказател, че започвате изпреварването?
Листовка No. 65
Въпрос No. 14


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство за преминаване през стеснения участък от пътя:
Листовка No. 65
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е да завиете в обратна посока?
Листовка No. 65
Въпрос No. 12


При тази ситуация съм с предимство, защото се движа направо :
Листовка No. 65
Въпрос No. 11


При тази ситуация преминавам с предимство, защото се движа направо :
Листовка No. 65
Въпрос No. 10


При тази ситуация автомобилът отдясно с предимство ли е за преминаване през кръстовището:
Листовка No. 65
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 65
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачите на състав от ППС от категория 'D+Е', при движение по автомагистрала не трябва да превишават:
Листовка No. 65
Въпрос No. 7


Изпреварването е забранено:
Листовка No. 65
Въпрос No. 6


Извършването на коя от изброените маневри е забранено в тунел?
Листовка No. 65
Въпрос No. 5


Значението на този сигнал на регулировчика е:
Листовка No. 65
Въпрос No. 4


При несъответствие между предписанията на пътните знаци и маркировката на пътя водачите са длъжни да се съобразяват:
Листовка No. 65
Въпрос No. 3


Кой знак ни задължава да се движим само надясно пред него?
Листовка No. 65
Въпрос No. 2


Знакът с допълнителна табела сигнализира:
Листовка No. 65
Въпрос No. 1


Този знак:


източник http://www.bgpal.com/