Листовка No. 68
Въпрос No. 30


При работа на двигателя на автомобила в затворено помещение най-голяма опасност представляват:
Листовка No. 68
Въпрос No. 29


При навлизане в район на бензиностанция водачите на мотоциклети и мотопеди са длъжни да изгасят двигателя :
Листовка No. 68
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности може да продължите движението?
Листовка No. 68
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който извън населено място не сигнализира принудително спряло на платното за движение МПС?
Листовка No. 68
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за кръстовище, на което:
Листовка No. 68
Въпрос No. 25


Превключването от дълги на къси светлини преди разминаване през нощта се извършва задължително, когато разстоянието между двата автомобила е не по малко от:
Листовка No. 68
Въпрос No. 24


При теглене на повреден автомобил разрешено ли е теглещият автомобил да бъде с ремарке?
Листовка No. 68
Въпрос No. 23


На пътищата с разрешена скорост за движение по-голяма от 80 км/ч, предупредителният светлоотразителен триъгълник използван за сигнализиране на принудително спряно върху платното за движение МПС се поставя на разстояние не по-малко от:
Листовка No. 68
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока се извършва:
Листовка No. 68
Въпрос No. 21


При теглене с твърда връзка по автомагистрала разрешената максимална скорост за движение е:
Листовка No. 68
Въпрос No. 20


Правилно ли е спрян за престой товарният автомобил?
Листовка No. 68
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на червения автомобил върху платното за движение е :
Листовка No. 68
Въпрос No. 18


При тази ситуация на едновременно престрояване в съседни ленти с предимство е :
Листовка No. 68
Въпрос No. 17


При тази ситуация :
Листовка No. 68
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 68
Въпрос No. 15


При тази ситуация трябва да прекратя изпреварването:
Листовка No. 68
Въпрос No. 14


Как трябва да постъпите при тази ситуация, след като червеният автомобил е навлязъл в стеснения участък:
Листовка No. 68
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца :
Листовка No. 68
Въпрос No. 12


При тази ситуация с предимство е:
Листовка No. 68
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 68
Въпрос No. 10


Задължени ли сте да пропуснете товарния автомобил?
Листовка No. 68
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 68
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на MПС от категория 'В+Е', при движение по автомагистрала не трябва да превишават:
Листовка No. 68
Въпрос No. 7


Изпреварването е забранено :
Листовка No. 68
Въпрос No. 6


Кой знак предупреждава за кръстовище, на което трябва да пропуснем ППС, идващи по пътя отдясно?
Листовка No. 68
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете надясно?
Листовка No. 68
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 68
Въпрос No. 3


Кой знак забранява влизането на товарни автомобили?
Листовка No. 68
Въпрос No. 2


Този пътен знак:
Листовка No. 68
Въпрос No. 1


За кое от изброените обстоятелства предупреждава този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/