Листовка No. 69
Въпрос No. 30


Светването на синята лампа на арматурното табло на автомобила означава,че са включени:
Листовка No. 69
Въпрос No. 29


В района на бензиностанция МПС се подреждат едно зад друго на разстояние не по-малко:
Листовка No. 69
Въпрос No. 28


Движението на МПС с деформирана и повредена джанта е:
Листовка No. 69
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, когато управлява технически неизправно МПС, което не е негова собственост?
Листовка No. 69
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за:
Листовка No. 69
Въпрос No. 25


Преди разминаване през нощта, когато водачът на насрещното МПС подаде сигнал чрез светлините, длъжни ли сте да превключите от дълги на къси светлини?
Листовка No. 69
Въпрос No. 24


При тегленето на повреден автобус той може да се управлява от водач с правоспособност за:
Листовка No. 69
Въпрос No. 23


От коя страна на еднопосочен път в населено място е разрешено паркирането?
Листовка No. 69
Въпрос No. 22


При недостатъчна широчина на платното за движение завиването в обратна посока от крайната дясна лента е:
Листовка No. 69
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 69
Въпрос No. 20


Кой от автомобилите е спрян неправилно за престой?
Листовка No. 69
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на червеният автомобил върху платното за движение е :
Листовка No. 69
Въпрос No. 18


При тази ситуация водачът на лекия автомобил :
Листовка No. 69
Въпрос No. 17


При тази ситуация :
Листовка No. 69
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 69
Въпрос No. 15


При тази ситуация :
Листовка No. 69
Въпрос No. 14


Как трябва да постъпите при тази ситуация, след като червеният автомобил е навлязъл в стеснения участък:
Листовка No. 69
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 69
Въпрос No. 12


При тази ситуация преминавам преди синия автомобил, защото се движа направо :
Листовка No. 69
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 69
Въпрос No. 10


При тази ситуация:
Листовка No. 69
Въпрос No. 9


Блокирането на колелата при спиране на автомобила може да доведе до:
Листовка No. 69
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 69
Въпрос No. 7


ППС се изпреварват само от лявата им страна:
Листовка No. 69
Въпрос No. 6


При несъответствие между сигналите на светофара и пътните знаци относно предимството водачите се съобразяват :
Листовка No. 69
Въпрос No. 5


Значението на този сигнал на регулировчика е:
Листовка No. 69
Въпрос No. 4


Жълтата мигаща светлина:
Листовка No. 69
Въпрос No. 3


Кой знак сигнализира за конкретна забрана?
Листовка No. 69
Въпрос No. 2


Този пътен знак:
Листовка No. 69
Въпрос No. 1


Задължително ли е спирането при този пътен знак:


източник http://www.bgpal.com/