Листовка No. 70
Въпрос No. 30


Какво ще направите, ако по време на движение при натискане спирачният педал 'потъне' и спирачките не се задействат?
Листовка No. 70
Въпрос No. 29


В района на бензиностанция пушенето е:
Листовка No. 70
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 70
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който при несъгласие с определената му глоба откаже да му бъде съставен фиш?
Листовка No. 70
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за:
Листовка No. 70
Въпрос No. 25


На кои колела на автомобила ще поставите при необходимост веригите за сняг?
Листовка No. 70
Въпрос No. 24


Разрешено ли е теглене на повреден автомобил, когато пътят е хлъзгав?
Листовка No. 70
Въпрос No. 23


Къде по пътищата извън населените места е разрешено паркирането?
Листовка No. 70
Въпрос No. 22


Когато видимостта е ограничена, движението назад е:
Листовка No. 70
Въпрос No. 21


Лентата за принудително спиране на автомагистрала е разрешено да се използва за:
Листовка No. 70
Въпрос No. 20


Спирането за престой след знака върху платното за движение е:
Листовка No. 70
Въпрос No. 19


При тази ситуация:
Листовка No. 70
Въпрос No. 18


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 70
Въпрос No. 17


При тази ситуация, преминавайки покрай спрелия на спирката тролейбус :
Листовка No. 70
Въпрос No. 16


При тази ситуация, за да осигуря безопасността на децата, е достатъчно само да намаля скоростта:
Листовка No. 70
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 70
Въпрос No. 14


Как трябва да постъпите при тази ситуация, след като червеният автомобил е навлязъл в стеснения участък:
Листовка No. 70
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да премина преди червения автомобил :
Листовка No. 70
Въпрос No. 12


При тази ситуация съм с предимство:
Листовка No. 70
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва да пропусна :
Листовка No. 70
Въпрос No. 10


При тази ситуация червеният автомобил, който завива на дясно е с предимство :
Листовка No. 70
Въпрос No. 9


Какво влияние оказва върху спирачния път блокирането на колелата на лекия автомобил при спиране?
Листовка No. 70
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С+Е' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 70
Въпрос No. 7


Длъжен ли е водачът на изпреварваното ППС да не увеличава скоростта?
Листовка No. 70
Въпрос No. 6


При несъответствие между сигналите на регулировчика, светофара и пътните знаци водачите са длъжни да се съобразяват :
Листовка No. 70
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 70
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че забраната за навлизане в кръстовището:
Листовка No. 70
Въпрос No. 3


Кой знак ви задължава да се движите само направо след него?
Листовка No. 70
Въпрос No. 2


Този пътен знак сигнализира за:
Листовка No. 70
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава за:


източник http://www.bgpal.com/