Листовка No. 71
Въпрос No. 30


Оказва ли влияние върху устойчивостта на автомобила намаленото налягане на въздуха в автомобилните гуми?
Листовка No. 71
Въпрос No. 29


Какви са задълженията на водача, ако по време на движение товарът, който превозва, или част от него, падне на пътя?
Листовка No. 71
Въпрос No. 28


Извършва ли нарушение водач, които управлява МПС с неизправно устройство за подаване на звуков сигнал?
Листовка No. 71
Въпрос No. 27


Водач, който не сигнализира по установения ред принудително спряло на платното за движение МПС, се наказва:
Листовка No. 71
Въпрос No. 26


Този знак предупреждава за приближаване към:
Листовка No. 71
Въпрос No. 25


През нощта движението зад друго МПС на разстояние по-малко от 50 м се извършва с включени:
Листовка No. 71
Въпрос No. 24


При теглене през нощта на автомобил с неизправна осветителна уредба той трябва да бъде сигнализиран отзад:
Листовка No. 71
Въпрос No. 23


Къде по пътищата извън населените места е разрешен престоят?
Листовка No. 71
Въпрос No. 22


При разминаване на два автомобила задължението за осигуряване на необходимата странична дистанция е:
Листовка No. 71
Въпрос No. 21


На автомагистрала, с две пътни ленти за движение в една посока, в лявата лента движението е разрешено:
Листовка No. 71
Въпрос No. 20


Спирането след знака на платното задвижение за качване на пътника е:
Листовка No. 71
Въпрос No. 19


Разрешено ли е да навлезете и да се движите по ВUS-лентата?
Листовка No. 71
Въпрос No. 18


Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?
Листовка No. 71
Въпрос No. 17


При тази ситуация преминавам, без да спирам покрай спрелия на спирката трамвай, защото той е със затворени врати :
Листовка No. 71
Въпрос No. 16


След като преминат децата, увеличавам скоростта и продължавам движението.
Листовка No. 71
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 71
Въпрос No. 14


Как трябва да постъпите при тази ситуация, след като червеният автомобил е навлязъл в стеснения участък:
Листовка No. 71
Въпрос No. 13


Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на червения автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
Листовка No. 71
Въпрос No. 12


При тази ситуация съм с предимство :
Листовка No. 71
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 71
Въпрос No. 10


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 71
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 71
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачите на състав от ППС от категория 'С+Е', при движение по автомагистрала не трябва да превишават:
Листовка No. 71
Въпрос No. 7


При изпреварване задължението за осигуряване на достатъчно странично разстояние е на:
Листовка No. 71
Въпрос No. 6


Извършването на коя от изброените маневри е забранено в тунел?
Листовка No. 71
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете надясно?
Листовка No. 71
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че навлизането в кръстовището е:
Листовка No. 71
Въпрос No. 3


Кой знак сигнализира за начало на пътна лента?
Листовка No. 71
Въпрос No. 2


Знакът забранява:
Листовка No. 71
Въпрос No. 1


Забраната за влизане се отнася:


източник http://www.bgpal.com/