Листовка No. 72
Въпрос No. 30


Светещата червена лампа със силует на акумулатор означава, че:
Листовка No. 72
Въпрос No. 29


Товарът на ППС не се обозначава, ако излиза отстрани на най-издадената му част на разстояние:
Листовка No. 72
Въпрос No. 28


Разрешено ли е монтирането на регенерирани гуми на предните колела на автомобила?
Листовка No. 72
Въпрос No. 27


Водач, който не сигнализира по установения ред принудително спряло на платното за движение МПС, се наказва:
Листовка No. 72
Въпрос No. 26


Как се променя дължината на спирачния път при мокра настилка в сравнение със суха, когато гумите са износени?
Листовка No. 72
Въпрос No. 25


Престоят от лявата страна на еднопосочните улици в населените места е:
Листовка No. 72
Въпрос No. 24


В кой от изброените случаи е забранено тегленето на повреден автомобил с гъвкава връзка?
Листовка No. 72
Въпрос No. 23


На път извън населено място, където пътният банкет е с недостатъчна широчина, спирането за престой е:
Листовка No. 72
Въпрос No. 22


При заобикаляне на препятствие или друг участник в движението страничната дистанция трябва да бъде:
Листовка No. 72
Въпрос No. 21


Движението назад по автомагистрала е:
Листовка No. 72
Въпрос No. 20


Кой от автомобилите е спрян неправилно за престой?
Листовка No. 72
Въпрос No. 19


При тази ситуация разрешено ли е да използвате за движение трамвайното платно, за да изпреварите товарния автомобил?
Листовка No. 72
Въпрос No. 18


При заобикалянето на спрелия пред пешеходната пътека автобус:
Листовка No. 72
Въпрос No. 17


При тази ситуация ускорявам, за да премина по-бързо покрай спиращия трамвай :
Листовка No. 72
Въпрос No. 16


С кое от изброените действия при тази ситуация ще осигурите по-голяма безопасност за децата?
Листовка No. 72
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да продължите изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 72
Въпрос No. 14


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 72
Въпрос No. 13


При тази ситуация с предимство е:
Листовка No. 72
Въпрос No. 12


При тази ситуация трябва да пропусна червения автомобил :
Листовка No. 72
Въпрос No. 11


При тази ситуация трябва :
Листовка No. 72
Въпрос No. 10


При тази ситуация автомобилът отдясно с предимство ли е за преминаване през кръстовището:
Листовка No. 72
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 72
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 72
Въпрос No. 7


На кое от изброените места изпреварването е забранено?
Листовка No. 72
Въпрос No. 6


При навлизане в осветен тунел водачът задължен ли е да включи светлините на автомобила?
Листовка No. 72
Въпрос No. 5


Разрешено ли е при този сигнал на регулировчика да завиете наляво
Листовка No. 72
Въпрос No. 4


Жълтата мигаща светлина:
Листовка No. 72
Въпрос No. 3


Кой знак предупреждава за изкуствени неравности по платното за движение?
Листовка No. 72
Въпрос No. 2


Какво сигнализира този пътен знак:
Листовка No. 72
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава за:


източник http://www.bgpal.com/