Листовка No. 73
Въпрос No. 30


Движението на МПС с пердета на стъклата на задните странични врати е:
Листовка No. 73
Въпрос No. 29


За да участва в движението, МПС задължително трябва да бъда:
Листовка No. 73
Въпрос No. 28


При ПТП, в което има участие и пострадали хора, водачът може ли да премества превозното средство, ако то не пречи на движението?
Листовка No. 73
Въпрос No. 27


Разрешено ли е, за слизане на пътник, да спрете на спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници?
Листовка No. 73
Въпрос No. 26


При движение в завой, с увеличаването на скоростта, устойчивостта на автомобила се подобрява:
Листовка No. 73
Въпрос No. 25


Белият бастун, носен от пешеходеца означава, че той е:
Листовка No. 73
Въпрос No. 24


При теглене на повреден автомобил разрешено ли е теглещият автомобил да бъде с ремарке?
Листовка No. 73
Въпрос No. 23


Водачът на бавнодвижещо се ППС е длъжен:
Листовка No. 73
Въпрос No. 22


Този знак указва:
Листовка No. 73
Въпрос No. 21


На автомагистрала е забранено:
Листовка No. 73
Въпрос No. 20


При тази ситуация:
Листовка No. 73
Въпрос No. 19


Разположението на автомобила върху платното за движение е :
Листовка No. 73
Въпрос No. 18


Кой от водачите е с предимство при тази ситуация?
Листовка No. 73
Въпрос No. 17


При тази ситуация,след като няма слизащи и качващи се пътници, задължени ли сте да спрете?
Листовка No. 73
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 73
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 73
Въпрос No. 14


При тази ситуация не съм задължен да пропусна пешеходеца:
Листовка No. 73
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?
Листовка No. 73
Въпрос No. 12


При тази ситуация преминавам преди синия автомобил, защото се движа направо :
Листовка No. 73
Въпрос No. 11


При тази ситуация пропускам червения автомобил защото:
Листовка No. 73
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на единичната непрекъсната линия, очертаваща границата на платното за движение?
Листовка No. 73
Въпрос No. 9


Когато няма други ограничения, водачът на товарен автомобил с допустима максимална маса 3 т, при движение извън населено място, не трябва да превишава:
Листовка No. 73
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'М' при движение извън населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 73
Въпрос No. 7


Този знак забранява изпреварването:
Листовка No. 73
Въпрос No. 6


Как ще сигнализирате през нощта, за да спрете влака, ако автомобилът, който управлявате, поради повреда остане върху релсите?
Листовка No. 73
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването е разрешено:
Листовка No. 73
Въпрос No. 4


В кой от изброените случаи при този сигнал на светофара е забранено да навлезете в кръстовището?
Листовка No. 73
Въпрос No. 3


Кой знак указва, че пътят е без изход?
Листовка No. 73
Въпрос No. 2


Този знак:
Листовка No. 73
Въпрос No. 1


Този знак забранява влизането на:


източник http://www.bgpal.com/