Листовка No. 76
Въпрос No. 30


При светване на червената лампа за налягането на маслото в двигателя и продължаване на движението има опасност от :
Листовка No. 76
Въпрос No. 29


Превозването на опасен товар при намалена видимост под 50 м е:
Листовка No. 76
Въпрос No. 28


При коя от изброените неизправности е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 76
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който извън населено място не сигнализира принудително спряло на платното за движение МПС?
Листовка No. 76
Въпрос No. 26


Кое от изброените действия е по-опасно при навлизане в заледен пътен участък?
Листовка No. 76
Въпрос No. 25


През нощта движението зад друго МПС на разстояние по-малко от 50 м се извършва с включени:
Листовка No. 76
Въпрос No. 24


При теглене на повреден автомобил разрешено ли е теглещият автомобил да бъде с ремарке?
Листовка No. 76
Въпрос No. 23


На път извън населено място, където пътният банкет е с недостатъчна широчина, спирането за престой е:
Листовка No. 76
Въпрос No. 22


Завиването в обратна посока се извършва:
Листовка No. 76
Въпрос No. 21


При теглене с твърда връзка по автомагистрала разрешената максимална скорост за движение е:
Листовка No. 76
Въпрос No. 20


При тази ситуация водачът на кой от автомобилите е с предимство да паркира на свободното място?
Листовка No. 76
Въпрос No. 19


При тази ситуация разрешено ли е завиването в обратна посока?
Листовка No. 76
Въпрос No. 18


При заобикалянето на спрелия пред пешеходната пътека автобус:
Листовка No. 76
Въпрос No. 17


При тази ситуация, преминавайки покрай спрелия на спирката тролейбус:
Листовка No. 76
Въпрос No. 16


След като преминат децата, увеличавам скоростта и продължавам движението.
Листовка No. 76
Въпрос No. 15


При тази ситуация :
Листовка No. 76
Въпрос No. 14


При тази ситуация ще завия надасно без да чакам допълнителни указания от регулировчика:
Листовка No. 76
Въпрос No. 13


Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на червения автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?
Листовка No. 76
Въпрос No. 12


При тази ситуация преминавам преди синия автомобил.
Листовка No. 76
Въпрос No. 11


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство, защото се движи направо:
Листовка No. 76
Въпрос No. 10


При тази ситуация преминавам преди товарния автомобил, защото се движа направо :
Листовка No. 76
Въпрос No. 9


Този знак означава:
Листовка No. 76
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С+Е' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 76
Въпрос No. 7


ППС се изпреварват само от лявата им страна:
Листовка No. 76
Въпрос No. 6


При несъответствие между сигналите на светофара и пътните знаци относно предимството водачите се съобразяват :
Листовка No. 76
Въпрос No. 5


За водача на лекия автомобил този сигнал на регулировчика означава, че преминаването през кръстовището е:
Листовка No. 76
Въпрос No. 4


При несъответстие между предписанията на пътните знаци и маркировката на пътя водачите са длъжни да се съобразявят:
Листовка No. 76
Въпрос No. 3


Кой знак ни задължава да се движим само надясно пред него?
Листовка No. 76
Въпрос No. 2


Този знак означава:
Листовка No. 76
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава водачите, че:


източник http://www.bgpal.com/