Листовка No. 77
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?
Листовка No. 77
Въпрос No. 29


В кой от изброените случаи ППС трябва да бъде сигнализирано с опознавателния знак 'Извънгабаритно пътно превозно средство'?
Листовка No. 77
Въпрос No. 28


Минималното време, необходимо на организма, за да отдели от кръвта 0,5 промили алкохол, е:
Листовка No. 77
Въпрос No. 27


Водач, който е наказан с лишаване от право да управлява МПС и наруши тази забрана, се наказва :
Листовка No. 77
Въпрос No. 26


Леки са автомобилите, предназначени за превоз на пътници с не повече от:
Листовка No. 77
Въпрос No. 25


Осигурява ли ви предимство сигналът, който подавате преди тръгване, за включване в движението?
Листовка No. 77
Въпрос No. 24


Разрешено ли е с едно превозно средство тегленето на два повредени автомобила ?
Листовка No. 77
Въпрос No. 23


В кой от изброените случаи е забранен престоят на платното за движение?
Листовка No. 77
Въпрос No. 22


Разрешено ли е движение назад при завиване в обратна посока на кръстовище?
Листовка No. 77
Въпрос No. 21


Разрешено ли е лентата за принудително спиране на автомагистрала да се използва за движение при теглене на повредено МПС?
Листовка No. 77
Въпрос No. 20


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете червения автомобил, ако не е с включен специален светлинен и звуков сигнал?
Листовка No. 77
Въпрос No. 19


При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е:
Листовка No. 77
Въпрос No. 18


При тази ситуация с предимство е водачът на:
Листовка No. 77
Въпрос No. 17


При тази ситуация с предимство е водачът на:
Листовка No. 77
Въпрос No. 16


След този знак нямам ограничение за скоростта на движение:
Листовка No. 77
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 77
Въпрос No. 14


При тази ситуация :
Листовка No. 77
Въпрос No. 13


При тази ситуация трябва да пропусна пешеходеца :
Листовка No. 77
Въпрос No. 12


При тази ситуация синият автомобил е с предимство :
Листовка No. 77
Въпрос No. 11


При тази ситуация пропускам червения автомобил, защото :
Листовка No. 77
Въпрос No. 10


Върху площта, очертана с жълтата начупена линия е разрешено да спрете за:
Листовка No. 77
Въпрос No. 9


Разрешено ли е след този знак да се движите със скорост 40 км/ч?
Листовка No. 77
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения на водача на мотоциклет при движение по автомагистрала е забранено да превишава:
Листовка No. 77
Въпрос No. 7


Как трябва да сигнализирате, когато при завършване на изпреварването се връщате в напуснатата лента?
Листовка No. 77
Въпрос No. 6


На водача е забранено да навлиза на железопътния прелез, когато:
Листовка No. 77
Въпрос No. 5


Този сигнал на регулировчика означава, че:
Листовка No. 77
Въпрос No. 4


Този сигнал на светофара означава, че:
Листовка No. 77
Въпрос No. 3


Кой знак сигнализира за допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се ППС?
Листовка No. 77
Въпрос No. 2


При тази допълнителна табела забранено ли е на водачите на леки автомобили да завият надясно след знака?
Листовка No. 77
Въпрос No. 1


Разрешено ли е влизането на мотопеди след този знак?


източник http://www.bgpal.com/