Листовка No. 8
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите не се разрешава да продължите движението, докато тя не бъде отстранена?
Листовка No. 8
Въпрос No. 29


Кой от изброените документи не е задължен да носи водачът, когато управлява МПС?
Листовка No. 8
Въпрос No. 28


При ПТП, в което има участие и пострадали хора, водачът може ли да премества превозното средство, ако то не пречи на движението?
Листовка No. 8
Въпрос No. 27


Водач, който не носи със себе си необходимите документи за управление на МПС, се наказва:
Листовка No. 8
Въпрос No. 26


На кръстовище пешеходни пътеки са:
Листовка No. 8
Въпрос No. 25


Разрешено ли е при извършване на маневра да подавате допълнителен сигнал, чрез кратковременно включване на светлините?
Листовка No. 8
Въпрос No. 24


Каква трябва да бъде дължината на гъвкавата връзка (въже, верига) при теглене на повредено МПС?
Листовка No. 8
Въпрос No. 23


На двулентов път с двупосочно движение навлизането в лентата за насрещно движение е разрешено само при изпреварване или заобикаляне :
Листовка No. 8
Въпрос No. 22


Този знак указва:
Листовка No. 8
Въпрос No. 21


На автомагистрала е разрешено движението само на автомобили и мотоциклети, чиято максимална конструктивна скорост е по-голяма от:
Листовка No. 8
Въпрос No. 20


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 8
Въпрос No. 19


Разположението на автомобила върху платното за движение е :
Листовка No. 8
Въпрос No. 18


Коя линия указва правилната траектория за движение при завиване надясно?
Листовка No. 8
Въпрос No. 17


При тази ситуация,след като няма слизащи и качващи се пътници, задължени ли сте да спрете?
Листовка No. 8
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 8
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?
Листовка No. 8
Въпрос No. 14


При тази ситуация :
Листовка No. 8
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?
Листовка No. 8
Въпрос No. 12


При тази ситуация с предимство е :
Листовка No. 8
Въпрос No. 11


При тази ситуация задължени ли сте да пропуснете синия автомобил?
Листовка No. 8
Въпрос No. 10


Тази маркировка сигнализира за:
Листовка No. 8
Въпрос No. 9


Как ще постъпите, когато поради движение с ниска скорост причинявате образуване на колона от ППС?
Листовка No. 8
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 8
Въпрос No. 7


При изпреварване използването на звуковия сигнал като допълнителен е:
Листовка No. 8
Въпрос No. 6


Разрешено ли е да пресечете с автомобил релсовия път извън прелеза, ако мястото позволява това и има видимист в двете посоки?
Листовка No. 8
Въпрос No. 5


Този сигнал на регулировчика означава. че:
Листовка No. 8
Въпрос No. 4


Значението на този сигнал на светофара е:
Листовка No. 8
Въпрос No. 3


На кой от знаците значението е 'Пропусни насрещно движещите се ППС'?
Листовка No. 8
Въпрос No. 2


С този знак се обозначава :
Листовка No. 8
Въпрос No. 1


Този пътен знак сигнализира, че навлизането след него е :


източник http://www.bgpal.com/