Листовка No. 82
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 82
Въпрос No. 29


Задължение на водача е превозваният товар да бъде:
Листовка No. 82
Въпрос No. 28


Какво ще направите, когато след продължително управление се чувствате уморен и усещате, че заспивате на волана?
Листовка No. 82
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който при изпреварване принуждава изпреварваното ППС да промени посоката си на движение?
Листовка No. 82
Въпрос No. 26


На кръстовище пешеходни пътеки са:
Листовка No. 82
Въпрос No. 25


При изпреварването на кое от изброените ППС трябва да осигурим по-голяма странична дистанция?
Листовка No. 82
Въпрос No. 24


Каква трябва да бъде дължината на гъвкавата връзка (въже, верига) при теглене на повредено МПС?
Листовка No. 82
Въпрос No. 23


На еднопосочен път в населено място паркирането от лявата страна е:
Листовка No. 82
Въпрос No. 22


Преди да се включи в движението, водачът на ППС е длъжен:
Листовка No. 82
Въпрос No. 21


На кои от посочените МПС е забранено движението по автомагистрала?
Листовка No. 82
Въпрос No. 20


При тази ситуация задължени ли сте да се съобразявате с поведението на пешеходците?
Листовка No. 82
Въпрос No. 19


На автомобилен път с три пътни ленти за движение в една посока на водачите на МПС от категория 'С' е разрешено да се движат:
Листовка No. 82
Въпрос No. 18


Автомобилният път е предназначен за движение :
Листовка No. 82
Въпрос No. 17


При тази ситуация,след като няма слизащи и качващи се пътници, задължени ли сте да спрете?
Листовка No. 82
Въпрос No. 16


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 82
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 82
Въпрос No. 14


При тази ситуация не съм задължен да пропусна пешеходеца:
Листовка No. 82
Въпрос No. 13


При тази ситуация с предимство е водачът на :
Листовка No. 82
Въпрос No. 12


Как трябва да постъпите при този знак?
Листовка No. 82
Въпрос No. 11


При тази ситуация преминавам едновременно с червения автомобил, и не съм задължен да пропусна синия автомобил :
Листовка No. 82
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да изпреварите лекия автомобил?
Листовка No. 82
Въпрос No. 9


Счита ли се за връчен фиш за неправилно паркиране, когато е издаден в отсъствието на водача и е закрепен към МПС?
Листовка No. 82
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 82
Въпрос No. 7


Този знак забранява изпреварването:
Листовка No. 82
Въпрос No. 6


Разрешено ли е отстраняването на неизправности по превозно средство, участвало в ПТП преди пристигането на представител на МВР?
Листовка No. 82
Въпрос No. 5


Когато при ПТП с превозно средство обозначено с опознавателен знак за опасен товар се налага да загасим пожар трябва да използваме:
Листовка No. 82
Въпрос No. 4


При ПТП, в което е участник, водачът е длъжен:
Листовка No. 82
Въпрос No. 3


При ПТП само с имуществени вреди и съгласие относно обстоятелствата свързани с него, участниците:
Листовка No. 82
Въпрос No. 2


Извършва ли нарушение водач, който откаже да превози пострадалите при ПТП, в което той не е участвал?
Листовка No. 82
Въпрос No. 1


Този знак означава:


източник http://www.bgpal.com/