Листовка No. 83
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите е разрешено да продължите движението до място за нейното отстраняване?
Листовка No. 83
Въпрос No. 29


На кое от посочените изисквания трябва да отговаря превозваният товар?
Листовка No. 83
Въпрос No. 28


Как ще постъпите, ако приемате лекарство, за което не знаете дали е съвместимо с управлението на МПС?
Листовка No. 83
Въпрос No. 27


Водач, който наруши правилата за използване на светлините при движение на МПС, се наказва:
Листовка No. 83
Въпрос No. 26


При спускане по наклон честото и продължително използване на спирачките:
Листовка No. 83
Въпрос No. 25


Бавнодвижещо се е пътно превозно средство, което не може да се движи със скорост по-висока от:
Листовка No. 83
Въпрос No. 24


При теглене на повредено МПС с гъвкава връзка то трябва да бъде:
Листовка No. 83
Въпрос No. 23


Този знак означава :
Листовка No. 83
Въпрос No. 22


Как водачът сигнализира за намерението си да се включи в движението, когато автомобилът е с повреден пътепоказател?
Листовка No. 83
Въпрос No. 21


На автомагистрала е разрешено движението само на автомобили и мотоциклети, чиято максимална конструктивна скорост е по-голяма от:
Листовка No. 83
Въпрос No. 20


При тази ситуация достатъчно е децата да застанат в средата на улицата, за да премина безопасно зад тях:
Листовка No. 83
Въпрос No. 19


При тази ситуация навлизането в крайната лява лента е :
Листовка No. 83
Въпрос No. 18


За сигнализиране на МПС,спряно поради повреда на платното за движение на автомобилен път,предупредителния светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние от превозното средство не по-малко от:
Листовка No. 83
Въпрос No. 17


При тази ситуация районът на спирката, започващ от пътния знак, е с дължина :
Листовка No. 83
Въпрос No. 16


При тази ситуация:
Листовка No. 83
Въпрос No. 15


Разрешено ли е изпреварването при тази ситуация?
Листовка No. 83
Въпрос No. 14


При тази ситуация не съм задължен да пропусна пешеходеца:
Листовка No. 83
Въпрос No. 13


При тази ситуация водачът на автомобила длъжен ли е да пропусне трамвая?
Листовка No. 83
Въпрос No. 12


При този пътен знак :
Листовка No. 83
Въпрос No. 11


При тази ситуация червеният автомобил е с предимство :
Листовка No. 83
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на маркировката, за да изпреварите лекия автомобил?
Листовка No. 83
Въпрос No. 9


Водач, на когото са отнети всички контролни точки:
Листовка No. 83
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'С' при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
Листовка No. 83
Въпрос No. 7


Този знак забранява изпреварването:
Листовка No. 83
Въпрос No. 6


Водач, който е участник в ПТП, при което има пострадали хора:
Листовка No. 83
Въпрос No. 5


Кое от изброените действия трябва да предприемате когато оказвате помощ при ПТП?
Листовка No. 83
Въпрос No. 4


При ПТП, в което е участник, водачът длъжен ли е да спре?
Листовка No. 83
Въпрос No. 3


Какви данни е длъжен да дава за себе си участникът в ПТП?
Листовка No. 83
Въпрос No. 2


Каква мярка се прилага към водач, който поради незнание извърши немаловажно нарушение на правилата за движение:
Листовка No. 83
Въпрос No. 1


Този знак забранява влизането на:


източник http://www.bgpal.com/