Листовка No. 84
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите е разрешено движението, но само за да се придвижите до място за нейното отстраняване:
Листовка No. 84
Въпрос No. 29


Кой от изброените документи не е задължен да носи водачът, когато управлява МПС?
Листовка No. 84
Въпрос No. 28


При ПТП, в което има участие, водачът може да премести превозното средство само ако:
Листовка No. 84
Въпрос No. 27


Извършва ли нарушение водач, който при намалена видимост поради снеговалеж се движи без включени светлини?
Листовка No. 84
Въпрос No. 26


Влияе ли масата на автомобила върху дължината на неговия спирачен път?
Листовка No. 84
Въпрос No. 25


Как трябва да постъпите, ако водач на група деца подава сигнал с показаната палка?
Листовка No. 84
Въпрос No. 24


При теглене с твърда връзка тегленото превозно средство може ли да бъде с неизправна спирачна уредба?
Листовка No. 84
Въпрос No. 23


На двупосочен път с по една лента за движение във всяка посока превозните средства трябва да се движат :
Листовка No. 84
Въпрос No. 22


Този знак:
Листовка No. 84
Въпрос No. 21


Какво ще предприемете, ако при движение по автомагистрала в автомобила възникне повреда и той не може да се движи със скорост по-голяма от 50 км/ч?
Листовка No. 84
Въпрос No. 20


При тази ситуация :
Листовка No. 84
Въпрос No. 19


На кои ППС е разрешено движението в най-дясната пътна лента след този знак?
Листовка No. 84
Въпрос No. 18


Когато при голям надлъжен наклон за разминаване на единично ППС със състав от ППС е необходимо движение назад, то се извършва от:
Листовка No. 84
Въпрос No. 17


При тази ситуация с предимство е водачът на:
Листовка No. 84
Въпрос No. 16


При тази ситуация, за да осигуря по-голяма безопасност за децата, е достатъчно само да увелича страничната дистанция :
Листовка No. 84
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?
Листовка No. 84
Въпрос No. 14


При тази ситуация не съм задължен да пропусна пешеходеца:
Листовка No. 84
Въпрос No. 13


При тази ситуация разрешено ли е да завиете надясно?
Листовка No. 84
Въпрос No. 12


При тази ситуация преминавам преди синия автомобил, защото се движа направо :
Листовка No. 84
Въпрос No. 11


При тази ситуация пропускам червения автомобил, защото :
Листовка No. 84
Въпрос No. 10


Разрешено ли е пресичането на единичната непрекъсната линия, очертаваща границата на платното за движение?
Листовка No. 84
Въпрос No. 9


Задължен ли е водачът на МПС да вземе мерки за сигнализиране и обезопасяване на ПТП?
Листовка No. 84
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения на водача на мотоциклет при движение по автомагистрала е забранено да превишава:
Листовка No. 84
Въпрос No. 7


Кое от изброените ППС е разрешено да изпреварите след този знак?
Листовка No. 84
Въпрос No. 6


Този знак изисква от водачите да спрат :
Листовка No. 84
Въпрос No. 5


При тази ситуация забраната за движение на дистанция, по-малка от означената, е валидна:
Листовка No. 84
Въпрос No. 4


Разрешено ли е паркирането при тази ситуация?
Листовка No. 84
Въпрос No. 3


Кой знак предупреждава за опасен пътен банкет?
Листовка No. 84
Въпрос No. 2


С този опознавателен знак се обозначават:
Листовка No. 84
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава, че приближаваме към:


източник http://www.bgpal.com/