Листовка No. 85
Въпрос No. 30


При коя от неизправностите е забранено да продължите движението преди нейното отстраняване?
Листовка No. 85
Въпрос No. 29


Какъв е срокът, в който закупеното МПС трябва да се регистрира?
Листовка No. 85
Въпрос No. 28


Кога водачът е задължен да превози или да организира превозването до здравно заведение на пострадали при ПТП?
Листовка No. 85
Въпрос No. 27


Подлежи ли на наказание водач, който оставя или разпилява по пътя предмети?
Листовка No. 85
Въпрос No. 26


При движение в завой радиусът на завоя оказва ли влияние на устойчивостта на автомобила?
Листовка No. 85
Въпрос No. 25


Кога водачът на ППС е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека пешеходци?
Листовка No. 85
Въпрос No. 24


Разрешено ли е тегленето с твърда връзка на автомобил с повредена кормилна уредба?
Листовка No. 85
Въпрос No. 23


На път с три и повече ленти зa движение в една посока, обозначени с пътен знак, в крайната лява лента е забранено движението на :
Листовка No. 85
Въпрос No. 22


Този знак ни задължава:
Листовка No. 85
Въпрос No. 21


На кои от посочените МПС е забранено движението по автомагистрала?
Листовка No. 85
Въпрос No. 20


Как ще постъпите при тази ситуация?
Листовка No. 85
Въпрос No. 19


При тази ситуация, по път извън населено място, движението на товарни автомобили с допустмма максимална маса над 3,5т е забранено :
Листовка No. 85
Въпрос No. 18


Когато на път с голям надлъжен наклон за разминаването на лек с товарен автомобил е необходимо движение назад, то се извършва от:
Листовка No. 85
Въпрос No. 17


При тази ситуация :
Листовка No. 85
Въпрос No. 16


След този знак нямам ограничение за скоростта на движение:
Листовка No. 85
Въпрос No. 15


Разрешено ли е да предприемете изпреварване при тази ситуация?
Листовка No. 85
Въпрос No. 14


При тази ситуация не съм задължен да пропусна пешеходеца:
Листовка No. 85
Въпрос No. 13


При тази ситуация водачът на автомобила длъжен ли е да пропусне трамвая?
Листовка No. 85
Въпрос No. 12


При тази ситуация :
Листовка No. 85
Въпрос No. 11


При тази ситуация синият автомобил е с предимство :
Листовка No. 85
Въпрос No. 10


Върху така маркираната част от пътя навлизането е:
Листовка No. 85
Въпрос No. 9


Паркирането върху тротоара е разрешено, ако между превозното средство и сградите за пешеходците е оставено разстояние не по-малко от:
Листовка No. 85
Въпрос No. 8


Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория 'D' при движение в населено място не трябва да превишава:
Листовка No. 85
Въпрос No. 7


Знакът забранява на водачите на товарни автомобили с максимално допустима маса на 3,5 т да изпреварват:
Листовка No. 85
Въпрос No. 6


За кои участници в движението са задължителни сигналите за спиране, подавани от застаналия на прелеза железопътен служеител?
Листовка No. 85
Въпрос No. 5


При тази ситуация забраната за движение със скорост, по-висока от означената, е валидна:
Листовка No. 85
Въпрос No. 4


Когато над платното за движение е поставен пътен знак с допълнителната табела 'Стрелка', това означава, че:
Листовка No. 85
Въпрос No. 3


Кой знак предупреждава за платно за движение, стеснено отдясно?
Листовка No. 85
Въпрос No. 2


С този олознавателензнак се обозначават:
Листовка No. 85
Въпрос No. 1


Този знак предупреждава за:


източник http://www.bgpal.com/